rektor kuFrank Snowden, emeritný profesor univerzity Yale, vydal vlani na jeseň knihu Epidemics and Society. „Epidémie sú kategóriou chorôb, ktoré nastavujú zrkadlo ľudským bytostiam, kto naozaj sme. Majú do činenia s naším vzťahom k smrteľnosti, k smrti, k našim životom. Tiež odrážajú náš vzťah k životnému prostrediu, k prostrediu, ktoré si vytvárame, a k prírodnému prostrediu, ktoré odpovedá. Ukazujú morálne vzťahy, aké máme jeden k druhému.“

 

Podľa Snowdena nám epidémie kladú dôležité otázky: Čo sa nám snaží povedať blízkosť hroziacej smrti? Aká je naša zodpovednosť jeden voči druhému? Kde je v tom všetkom Boh?

 

Pridal by som ďalšie otázky: Ako sa nepoddať strachu? Ako podporiť našich blížnych a neodcudziť sa napriek sociálnej izolácii? Aký príbeh o covid-19 vyrozprávame ďalším generáciám? Aké dopady bude mať epidémia na politiku, spoločnosť, náboženstvo či hospodárstvo? Ako to zmení vysoké školy?

 

dsc 2788Od pondelka 11. mája 2020 Univerzitná knižnica KU v Ružomberku opäť  otvorí svoje brány. Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 5.5.2020 bude UK KU poskytovať knižnično-informačné služby v špeciálnom režime, ktorý je bližšie uvedený v Opatreniach súvisiacich so sprístupnením UK KU.

 

Výpožičné služby bude poskytovať v čase od 9.00 – 15.00 hod. počas celého pracovného týždňa pre všetkých používateľov UK KU za hygienických podmienok, ktoré stanovil Úrad verejného zdravotníctva SR. Zjednodušením výpožičného procesu bude aj možnosť zaslať požiadavku na potrebnú literatúru vo forme konkrétnych signatúr na adresu kniznica@ku.sk. Čitateľ si bude môcť už len prísť vyzdvihnúť pripravené knihy na absenčnú výpožičku pod svojím menom. Sankcie za omeškané vrátenie kníh nebudú účtované do konca mája.

 

Opatrenia súvisiace so sprístupnením UK KU

univerzita tretieho veku kópiaVzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s infekciou COVID-19 bolo Príkazom rektora KU v Ružomberku od 10. marca 2020 prerušené vzdelávanie na UTV, resp. bolo zmenené z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Vzdelávanie v rámci neuskutočnených prednášok letného semestra 2019/2020 bude prebiehať dištančnou metódou štúdia.

 

Aj počas súčasnej mimoriadnej situácie môžu poslucháči UTV na KU kedykoľvek telefonicky alebo e-mailom kontaktovať referentku UTV na KU v Ružomberku Ing. Oľgu Patoprstú, ktorá s poslucháčmi UTV naďalej priebežne komunikuje a posiela im podklady k prednáškam jednotlivých vyučujúcich. Dištančnú metódu vzdelávania v rámci našej UTV vnímame ako jednu z možností, ako seniorom môžeme spríjemniť a pomôcť užitočne prežiť čas izolácie v domácom prostredí v tejto mimoriadnej situácii, pretože práve oni sú z hľadiska infekcie koronavírusom najrizikovejšou skupinou.

 

Organizačné zabezpečenie priebehu a ukončenia vzdelávania na UTV KU v Ružomberku v letnom semestri akademického roka 2019/2020

kamodaNa základe výsledku výberového konania v zmysle § 14, odst. 1 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. a Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest a funkcií vedúcich zamestnancov na KU v Ružomberku bol s účinnosťou od 1. mája 2020 menovaný do funkcie kvestora KU v Ružomberku PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.

 

PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. absolvoval vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov (matematika/fyzika) na Univerzite Komenského v Bratislave a doktorandské štúdium v oblasti manažmentu školstva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobil ako stredoškolský pedagóg, odborník pri ekonomickom a metodickom riadení školstva a neskôr aj ako kvestor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2000-2006). Na Katolíckej univerzite v Ružomberku pôsobí od roku 2007 ako odborný asistent (Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Katedra manažmentu). Od roku 2014 až doteraz je riaditeľom Centra celoživotného vzdelávania na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.  

stiahnuťRektor KU v Ružomberku vydal usmernenie k vybraným akademickým aktivitám (realizácia semestrálnych a štátnych skúšok) vyplývajúce zo súhrnu informácií a odporúčaní MŠVVaŠ SR a Slovenskej rektorskej konferencie týkajúceho sa postupov vysokých škôl v aktuálnej mimoriadnej situácii zo dňa 9. apríla 2020.

 

S ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie a prijímané opatrenia zo strany príslušných štátnych orgánov môže priebežne dochádzať k úprave niektorých podmienok alebo termínov zo strany KU, ako reakcia na aktuálnu situáciu.

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2