kozova1V Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí sa dňa 25. októbra 2019 konala konferencia „Budúcnosť regionálnej samosprávy na Slovensku“. Na konferencii sa stretli župani ôsmich samosprávnych krajov s predstaviteľmi vlády, predsedom Úradu pre verejné obstarávanie, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, prezidentom Únie miest Slovenska a ďalšími pozvanými hosťami, napr. s podpredsedom Rady Asociácie krajov Českej republiky.

 

Vážime si, že na konferenciu boli pozvaní aj zástupcovia slovenských vysokých škôl a ďalších vedeckých a odborných inštitúcií. Išlo o prvú, výročnú konferenciu Združenia samosprávnych krajov (SK 8), ktoré bolo založené v roku 2006 ako dobrovoľné, záujmové, na štáte i politických stranách nezávislé združenie.

 

srvs 2Univerzitná volebná komisia pre voľby do ŠRVŠ za KU v Ružomberku sa zišla kvôli vyhodnoteniu podaných návrhov kandidátov. Komisia skonštatovala, že do doplňujúcich volieb do ŠRVŠ za KU, ktoré sa uskutočnia 6. novembra 2019 boli v termíne určenom na doručovanie návrhových listín platne navrhnutí nasledovní kandidáti:

 

  • Šimon Mesarč – študent I. a II. stupňa štúdia katolíckej teológie, Teologická fakulta KU
  • Šimon Škvarko – študent I. a II. stupňa štúdia katolíckej teológie, Teologická fakulta KU

 

kore1241Dňa 22. októbra 2019 bolo vo Zvolene podpísané Memorandum o spolupráci slovenských univerzít. Jeho signatári vyjadrili vôľu užšie spolupracovať v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti. Katolícku univerzitu v Ružomberku vo Zvolene zastupoval a memorandum podpísal doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor KU v Ružomberku.

 

Signatárskymi stranami tohto memoranda sú Katolícka univerzita v Ružomberku, Technická univerzita vo Zvolene, Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovská univerzita v Prešove.

 

img 3920Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom v Košiciach pripravila sériu teologických večerov. Moderované diskusie na aktuálne témy sa konajú raz mesačne v priestoroch fakulty na Hlavnej 89.


„Svet zosnulých a realita duchov“ bola téma prvého teologického večera. Hosť vysokoškolský pedagóg, kňaz a exorcista Imrich Degro diskutoval s moderátormi i prítomnými divákmi na tému, ktorá úzko súvisí s blížiacim sa sviatkom Všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých. Diskusia sa stretla so záujmom vysokoškolákov i širšej verejnosti, trvala takmer dve hodiny a zúčastnilo sa na nej približne 150 ľudí.

poetryV priestoroch Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku sa 22. októbra 2019 uskutočnilo jedinečné podujatie, na ktorom sa stretávajú, čítajú a diskutujú básnici a prekladatelia ich tvorby. Navštívili nás autori z Írska (Paddy Bushe), Škótska (Aonghas MacNeacail, Padraig MacAoidh a David Kinloch) a Slovenska (Miroslava Gavurová, Ján Gavura, Ivana Hostová a Ján Živčák).

 

Autorský recitál návštevníkom umožnil vypočuť si naživo okrem anglického jazyka aj škótsky, írsky a galský jazyk. Prekladatelia na úvod prečítali báseň v slovenskom jazyku a následne si hostia mohli text vypočuť v pôvodnom jazyku, prednesený priamo autorom.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2