foto1Na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v dňoch 6. – 7. mája 2019 konala vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Musica Mediaeva Liturgica III. zameraná na stredovekú liturgickú hudbu.

 

Ústrednou myšlienkou konferencie bol notovaný misál škandinávskeho pôvodu, ktorý je pod signatúrou Rkp. zv. 387 deponovaný v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Medzinárodného stretnutia sa zúčastnili odborníci z Maďarska, Poľska a Slovenska: Miklós István Földváry, Katalin Sabo, Balázs Horváth, Piotr Wisniewski, Eva Veselovská, Rastislav Luz a Adam Sýkora, domácu akademickú obec reprezentoval Rastislav Adamko.

 

du baner webAj tento rok bude prvý prázdninový týždeň Katolícka univerzita v Ružomberku otvorená pre najmenších študentov, ktorým pripravujeme už 12. ročník Detskej univerzity (DU).

 

Prihlasovanie bude prebiehať od 10. mája 2019 (elektronicky) na webovej stránke DU, kde sú zároveň poskytnuté podrobnejšie informácie. Samotná DU sa uskutoční v dňoch 1.-4. júla 2019 a je zameraná na žiakov základných škôl vo veku od 8 do 14 rokov.

svoc fzDňa 25. apríla 2019 sa na Fakulte zdravotníctva KU uskutočnilo celoslovenské kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) v nelekárskych zdravotníckych odboroch. V dvoch sekciách sa celkovo predstavilo dvadsať študentov zo siedmych univerzít.

 

V sekcii Ošetrovateľstvo sa umiestnila na druhom mieste Barborka Tretinová, študentka tretieho ročníka FZ KU v Ružomberku, s prácou „Ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca s neonatologickým abstinenčným syndrómom“, ktorú písala pod vedením doc. PhDr. Mgr. Heleny Kadučákovej, PhD.. Vzhľadom na bohaté zastúpenie študentov z jednotlivých fakúlt zdravotníctva z celého Slovenska možno hovoriť o veľkom úspechu študentky, jej školiteľky, ako aj pedagógov Katedry ošetrovateľstva.

logo emblemDvaja pedagógovia, členovia Európskej akadémie vied a umení (EAVU) v Salzburgu, Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. z Teologickej fakulty KU a doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD. z Pedagogickej fakulty KU sa zúčastnili v dňoch 1. a 2. marca 2019 na riadnom zasadnutí EAVU v Salzburgu.

 

Pri osobnom stretnutí s pánom prezidentom a jedným zo zakladateľov EAVU prof. Felixom Ungerom, kardiochirurgom, ktorý ako prvý v Európe vykonal transplantáciu srdca, odovzdali pozdrav zo Slovenska. Súčasťou zasadnutia EAVU bolo sympózium Complexity & Integration in Nature and Society, kde v záveroch sympózia zazneli dôležité a urgentné výzvy na implementáciu etiky a morálky do všetkých metodológii vied.

logo centrum na ochranu maloletychKošice, 30. apríla 2019 – Niekoľko desiatok účastníkov z celého Slovenska, rehoľníci, rehoľníčky, kňazi, diakoni, i dvaja biskupi, sa zúčastnili v pondelok 29. apríla na seminári „Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede“.

 

Podujatie pripravili Nadácia Výchova a vzdelanie a Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Obsah štyroch prednášok bol zameraný na rozšírenie si poznatkov o problematike sexuálneho zneužívania. V závere seminára nechýbala svätá omša za obete zneužívania. Záštitu nad podujatím prevzal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2