Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ KA107 sa v ak. roku 2016/2017 prihlásili 3 uchádzači.

 

Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä Programu školenia, pri zohľadnení schválenej mobility v príslušnom ak. roku, dostupnosti finančných prostriedkov a kapacitných možností prijímajúcej inštitúcie (zmluva o výmene pracovníkov v rámci programu Erasmus+ KA107) výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok 3 uchádzačom.

 

Zoznam úspešných uchádzačov

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2