Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku ponúka pre slovenských študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov študijné pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých študijných odborov, ktorí sú v čase podania žiadosti minimálne vo 4. ročníku vysokoškolského štúdia. Uzávierka žiadostí o štipendium je 28. februára 2017. Požadovaná je znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2. Vám informáciu o aktuálnej ponuke štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018 nájdete na:

https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2