Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU v súvislosti s 30. výročím existencie programu Erasmus+ vyhlasuje súťaž o najzaujímavejší a najvýstižnejší plagát mapujúci toto obdobie. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci študenti KU (absolvovanie mobility nie je podmienkou).


Úlohou súťažiacich je pripraviť kreatívny a výstižný plagát (farebný, čierno-biely, obsahujúci text, obrázok, fotografiu, koláž) zachytávajúci program Erasmus počas obdobia jeho existencie. Súťažiaci musia pri tvorbe plagátu rešpektovať autorské práva (sťahovanie a editovanie fotografií či obrázkov z internetu).

Plagát musí obsahovať logo  Katolíckej univerzity a logo programu ERASMUS+ (viď príloha na stiahnutie).
Váš plagát vo formáte pdf. posielajte @ na: miroslava.sekanova@ku.sk do 10. apríla 2017 (do 12:00).


Víťazi môžu získať finančnú odmenu:
1. cena: 150 €
2. cena: 100 €
3. cena : 50 €


Plagáty budú hodnotené odbornou komisiou a výsledky súťaže budú vyhlásené v deň vernisáže Erasmus+ fotografií (najneskôr do 3 týždňov od ukončenia súťaže). Víťazí budú informovaní @.

 

LOGO KU

LOGO ERASMUS+

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2