Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučby sa v rámci programu Erasmus+ KA107 v akademickom roku 2017/2018 prihlásil 1 uchádzač.

Do výberového konania sa na mobilitu štúdium v rámci programu Erasmus+ KA107 v akademickom roku 2017/2018 prihlásili 2 uchádzači.

Výberová komisia sa rozhodla udeliť finančný príspevok všetkým trom uchádzačom.

 

Zoznam úspešných uchádzačov

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2