Spolupráca Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) sa v rámci programu Erasmus+ rozšírila o nové partnerstvá, ktoré umožnia študentom a členom akademickej obce absolvovať zahraničné študijné a výučbové pobyty.

 

S University of Pannonia (Maďarsko) budú prebiehať študentské mobility a mobility pre pracovníkov v odboroch politológia, anglický jazyk, sociológia a kultúrne štúdiá. Pedagogické poznatky si môžu študenti a pracovníci zdokonaľovať na Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Chorvátsko) v odboroch náboženská výchova a teológia, anglický jazyk, nemecký jazyk, psychológia, história a archeológia, filozofia, biológia, matematika, ale aj v ošetrovateľstve. Odborné poznatky v oblasti informačných a komunikačných technológií môžu účastníci mobilít nadobudnúť na University College of Economics and Culture (Lotyšsko). Vedomosti z talianskeho jazyka, anglického jazyka, žurnalistiky, histórie a politológie je možné rozširovať na Università degli Studi della TusciaViterbo (Taliansko). Štúdium a výučba so zameraním na hudbu je možné na Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz (Poľsko). Na ďalšie obdobie sa nám podarilo uzavrieť aj spoluprácu so St. Patrick's College, Maynooth (Írsko), kde budú môcť svoje mobility realizovať pedagógovia v odboroch teológia a filozofia.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2