Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 20.10.2017.

Žiadatelia sa môžu uchádzať o nasledujúce štipendiá:

  • výskumné pobyty doktorandov 3 – 6 mesiacov,
  • výskumné pobyty postdoktorandov 3 – 6 mesiacov,
  • pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce   1 – 3 mesiace,
  • letný jazykový kurz (uchádzať sa môžu študenti a doktorandi z technických odborov).

 Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke: http://www.aktion.saia.sk

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2