Referát pre zahraničné vzťahy, mobily a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti uchádzať sa o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty letnom semestri ak. roka 2017/2018 v rámci Národného štipendijného programu (NŠP).

Uzávierka na predkladanie žiadostí: on-line 31. októbra 2017 do 16:00 hod.

Žiadosti je už možné predkladať na: www.stipendia.sk

Štipendiá sú určené:

-  pre študentov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania

-  pre doktorandov (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) na študijný alebo výskumný pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole/výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným/výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách. Vytvorenie tohto programu schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na administrátorku:

: Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk)

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2