Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli rozbieha pilotný ročník stáží pre študentov vysokých škôl, ktorý začína už v tomto akdemickom roku – od marca 2019 (marec – jún). Dĺžka stáží je 2 – 6 mesiacov. Termín prihlasovania do aktuálnej výzvy: 30. november 2018.

Všetky informácie na web-e Stáleho zastúpenia: https://www.mzv.sk/web/szbrusel/staze-na-stalom-zastupeni

Facebook stránka: https://www.facebook.com/szbrusel/

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2