Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame ponúka výskumníkom z inštitúcií zapojených v Catholic University Partnership, medzi ktoré patrí aj Katolícka univerzita v Ružomberku, možnosť uchádzať sa o výskumný pobyt „Visiting scholar positions“ na tejto inštitúcii (v období august až december; január až máj).

 

Príležitosť je vhodná pre záujemcov s výbornou znalosťou angličtiny (TOEFL) a s kvalitnou publikačnou činnosťou, resp. výskumom. Výskumný pobyt by mal byť zameraný na jednu z výskumných oblastí inštitútu, v prihláške uchádzač doloží charakteristiku projektu.

 

Pred podaním prihlášky odporúčame kontaktovať referát pre zahraničné vzťahy a mobility, ktoré poskytne uchádzačom asistenciu a spätnú väzbu.

 

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

poverená prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility

maria.kozova@ku.sk


Michaela Moldová Chovancová, PhD.

Inštitucionálna Erasmus koordinátorka

Mob: +421 918 337 411

michaela.moldova.chovancova@ku.sk

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2