zentko 2Tento týždeň sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku začala výučbová časť letného semestra, v rámci ktorého ponúkame, hlavne zahraničným Erasmus+ študentom, ale tiež iným návštevníkom, sériu prednášok Discover Slovakia. Počas celého semestra budú vyučujúci z Filozofickej a Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku postupne predstavovať rôznorodé aspekty slovenskej prírody, kultúry i histórie. V ponuke je napríklad prednáška o súčasnom slovenskom umení, o dejinách Slovenska v 20. storočí, o prírodných unikátoch Slovenska či slovenských ľudových rozprávkach alebo stand-upovej scéne. Súčasťou ponuky je tiež návšteva Galérie Ľudovíta Fullu, exkurzia do okolia Ružomberka i návšteva Národnej rady Slovenskej republiky.

 

zentko

 

Počas úvodnej prednášky Jozef Zentko predstavil vybrané aspekty slovenskej ľudovej kultúry. Zameral sa na materiálnu i nemateriálnu kultúru, pričom ju ilustroval lokalitami zapísanými do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO (Vlkolínec, Banská Štiavnica a pod.) a príkladmi zo zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva (modrotlač, fujara, horehronský viachlasný spev a pod.). Na záver si študenti mohli pozrieť kroje z regiónu Liptova a zatancovať karičku.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2