Erasmus pre mladých podnikateľov pomáha nádejným európskym podnikateľom získať odbornosť a zručnosťi, ktoré sú nevyhnutné pre štart a/alebo úspešné prevádzkovanie malého podniku v Európe. Noví podnikatelia zbierajú a vymieňajú si vedomosti a obchodné nápady so skúseným podnikateľom, s ktorým spolupracujú od 1 do 6 mesiacov.

 

Program "Erasmus pre mladých podnikateľov" financuje Európska komisia a realizuje sa v krajinách zapojených do programu, prostredníctvom lokálnych kontaktných miest, kompetentných poskytovať pomoc pri podnikaní Ich činnosť je koordinovaná na európskej úrovni prostredníctvom Podpornej kancelárie programu.

 

Ďalšie informácie o podmienkach účasti nájdete v príručke programu.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2