Jagiellonian University in Kraków (Poľsko) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o štipendiá z Queen Jadwiga Fund. Cieľom fondu je pomáhať akademickým pracovníkom a doktorandom zo strednej a východnej Európy a krajín Balkánu, ktorí majú v úmysle realizovať svoj výskum v Krakove.

 

Mesačný výskumný pobyt príjemcu štipendia môže byť realizovaný v období od októbra 2019 do júna 2020 (v odôvodnených prípadoch je možné predĺžiť výskumný pobyt). Hodnota štipendia je 1500 PLN. Príjemcom je poskytnuté ubytovanie v študentskej ubytovni a základná zdravotná starostlivosť.

 

Odovzdanie dokumentov: do 15. júna 2019.

 

Úplné informácie v anglickom a poľskom jazyku, ako aj vzory dokumentov nájdete na internetovej stránke.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2