I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Študent má možnosť absolvovať časť svojho vysokoškolského štúdia na partnerskej univerzite v zahraničí, pričom toto štúdium nahrádza porovnateľné obdobie štúdia na domácej vysokoškolskej inštitúcii. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí študent obdrží písomný doklad o absolvovaní štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia. 

 

II. PRAVIDLÁ ÚČASTI ŠTUDENTA NA ŠTUDIJNOM POBYTE ERASMUS+

Pre študentov, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ zúčastniť študijného pobytu na zahraničnej partnerskej inštitúcii, platia nasledujúce  pravidlá.

 

III. MOŽNOSTI PODÁVANIA PRIHLÁŠOK

Študent si môže v rámci jednej výzvy podať prihlášku na študijný pobyt aj na stáž.

 

IV. POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA NA ŠTUDIJNÝ POBYT

1. Študent si zo Zoznamu vysokoškolských partnerských inštitúcií vyberie podľa osobných preferencií 3 inštitúcie, na ktorých má záujem študovať v letnom semestri akademického roka 2020/2021 (Erasmus mobilitu - štúdium je možné realizovať len na uvedených vysokoškolských inštitúciách. Ponuky sú rozdelené podľa jednotlivých odborov).

 

2. Študent predloží na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie, č. d. 1.03) do 14. 10. 2020 do 12:00 (vrátane) nasledujúce dokumenty.

 

prihláška

 

- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku;

 

- motivačný list v slovenskom jazyku;

 

- referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU je doručený v zalepenej obálke; študenti dvojodborových študijných programov predložia referenčný list od oboch vedúcich katedier);

 

výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty-bezplatne pre účely programu Erasmus+).

 

3. Študent doručí požadované dokumenty osobne v čase konzultačných hodín alebo ich pošle poštou.

 

Konzultačné hodiny

Utorok: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
Streda: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
Štvrtok: 8:30 - 11:30

 

4. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine, vrátane Česka a Poľska).

 

5. Skúška z anglického a nemeckého jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine, vrátane Česka a Poľska) sa uskutoční v termíne, o ktorom budú uchádzači včas informovaní

Skúška z talianského jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v Taliansku, 2. platí pre študentov odboru TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine, vrátane Česka a Poľska) sa uskutoční v termíne, o ktorom budú uchádzači včas informovaní. Viac informácií poskytne Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU.

 

6. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Medzinárodné vzťahy do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu. 

 

7. Študenti pochádzajúci z krajín mimo EÚ majú po výbere na danú inštitúciu povinnosť oboznámiť sa s potrebnými aministratívnymi úkonmi spojenými s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod.

 

8. Viac informácií o možnostiach realizácie študijného pobytu v rámci programu Erasmus+ získate na: Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU a na jednotlivých fakultách:

 

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát KU):

Michaela Moldová Chovancová, PhD. – univerzitná Erasmus koordinátorka, mobility pedagógov a administratívnych pracovníkov, michaela.moldova.chovancova@ku.sk

 

Mgr. Lucia Kravčáková - Erasmus referentka, mobility odchádzajúcich/prichádzajúcich študentov, lucia.kravcakova@ku.sk, +421 918 337 433

 

Fakulty KU:

FF KU: foreign@ff.ku.sk

PF KU: Adam Janiga, adam.janiga@ku.sk

TF KU Košice: JUDr. Lukáš Sekerák, lukas.sekerak121@ku.sk

TF KU: ThLic. Martin Taraj, PhD., martin.taraj@ku.sk

FZ KU: PaedDr. RNDr. Mária Nováková, PhD., maria.novakova@ku.sk

 

 

november 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU