Jean Monnet

 

Akcia Jean Monnet sa zameriava na podporu excelentnosti vo vyučovaní a výskume v oblasti európskych štúdií. Aktivity sa zameriavajú na podporu dialógu medzi akademickou obcou a tvorcami politík, najmä na podporu riadenia politík Európskej únie.

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku uspela v tejto akcii Katedra politológie Filozofickej fakulty s projektom „Kríza na Ukrajine – Výzva pre európsku integráciu“. Členom riešiteľského tímu bol pridelený grant vo výške 28 009,80,- Eur.

 

 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá - CEEPUS

 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov.

 

Schválené siete s účasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku:

HU 28: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

Koordinátor na PF KU: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., marketa.rusnakova@ku.sk

 

AT 502: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky

PL 702: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky

Koordinátor na TF KU: ThLic. Martin Taraj, PhD., martin.taraj@ku.sk

 

 

Národný štipendijný program - NŠP

 

Národný štipendijný program (NŠP) je určený na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov a je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Kontakt: Michaela Moldová Chovancová, PhD. - univerzitná Erasmus koordinátorka 

michaela.moldova.chovancova@ku.sk

 

 

Záujemcovia o štipendiá cez rôzné programy môžu nájsť viac informácií na nižšie uvedených portáloch:
http://www.saia.sk - Slovenská academická informačná agentúra
http://www.saaic.sk - Slovenská akademická asociáca pre zahraničnú spoluprácu
www.euraxess.sk - výskumné pobyty

http://www.esn.org/ - Erasmus študent výmenná sieť
http://ec.europa.eu -  Európska komisia
http://www.fulbright.sk - komisia J.W. Fulbrighta pre výmenné pobyty v SR
http://www.visegradfund.org - Visegrádsky fond
http://www.daad.de/en/index.html - Nemecká štipendijná služba
http://www.internationalscholarships.com - Medzinárodná databáza stipendií
http://www.scholarshipnet.info - Medzinarodné štipendijné zdroje
http://www.finaid.org - Študentský príručka pre finančnú pomoc
http://www.chevening.com - Chevening štipendium vo Veľkej Británii
https://www.studying-in-uk.org/uk-scholarships/ - Informácie o štipendiách vo Veľkej Británii
http://www.studentinfor.bizland.com - Education UK – štipendiá Veľká Británia
http://www.acu.ac.uk - Asociácia Commonwealth Universities - štipendiá
http://www.csfp-online.org - Britské spoločenstvo národov štipendiá
http://www.openscholarship.info - Medzinárodné štipendiá pre univerzitných študentov
 

LETNÉ ŠKOLY 2019

Summer School - Peoples' Friendship University of Russia, Moskva, Rusko

Mykolas Romeris Summer University, Litva

Summer School at Nicolaus Copernicus University, Poľsko

Summer School 2019, Pardubice

International Summer School, Praha

French Summer Academy, Francúzsko

Summer business school Porto, Portugalsko

Letná škola žurnalistiky v Prahe

KU Summer School 2019, Germany

WFI International Summer School „Firms in Society“ 2019, Germany

Tomas Bata University in Zlín Summer School

FUCE Summer school, Italy

Universita Cattolica del Sacro Cuore, Summer Programs, Taliansko - Miláno

French Summer Academy - La Roche-sur-Yon, Francúzsko

 

LETNÉ ŠKOLY 2018

Riga Summer School 2018

Brussels Summer School for Young Leaders

Bayreuth International Summer School

Summer School Jesuit University Ignatianum in Krakow

ICES French Summer School

Bayreuth International Summer School

Graz International Summer School Seggau

Summer University Opole

Summer Business School in Porto

Letná škola žurnalistiky v Prahe

Letné školy v USA o občianskej spoločnosti

Greifswald Summer School

Letná škola Univerzity Tomáša Bati v Zlíne

 

LETNÉ ŠKOLY 2017

Oxford Summer School

Opole English Summer School

University of Maribor

DAAD Summer School at the University of Passau

Prague Summer School of Journalism

SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw

Pétér Pazmány Catholic University

UCL Summer School, London

Greifswald Summer School- https://www.uni-greifswald.de/summerschool

Summer 2017 Intensive Spanish Courses

Lithuanian Language and Culture Summer Academy

Integral Leadership, Poland

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2