Do výberového konania na študentskú mobilitu – absolventská stáž v rámci programu ERASMUS+  sa prihlásili 4 uchádzači.
Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca organizovanú v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2018/2019 II. kolo.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca (výučba, školenie)mobilitu študentov (štúdium) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami mimo EÚ v akademickom roku 2018/2019.

 

Mobilita zamestnanca - výučba, školenie
Mobilita študenta - štúdium

 

Prihlasovanie do: 12. november 2018

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2018/2019 sa prihlásilo 38 uchádzačov.

 

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2018/2019 sa prihlásilo 45 uchádzačov.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2