Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti získať štipendium v rámci programu BAYHOST – Bavorského vysokoškolského centra pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu.
Uzávierka na predkladanie žiadostí: 1.12.2017.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobily a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti uchádzať sa o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty letnom semestri ak. roka 2017/2018 v rámci Národného štipendijného programu (NŠP).

Uzávierka na predkladanie žiadostí: on-line 31. októbra 2017 do 16:00 hod.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 20.10.2017.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca (výučba, školenie) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 spolupráca s partnerskými krajinami v akademickom roku 2017/2018. Partnerská univerzita: Uzhorod National University (Ukrajina).

 

Prihlasovanie do: 25. septembra 2017

 

Viac informácii: TU

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca organizovanú v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2017/2018.

 

Mobilita zamestnanca - výučba
Mobilita zamestnanca - školenie


Prihlasovanie do: 25. septembra 2017

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta