Do výberového konania na študentskú mobilitu – absolventská stáž v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017 sa prihlásilo 17 uchádzačov.
Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU v súvislosti s 30. výročím existencie programu Erasmus+ vyhlasuje súťaž o najzaujímavejší a najvýstižnejší plagát mapujúci toto obdobie. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci študenti KU (absolvovanie mobility nie je podmienkou).

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu študenta (štúdium) a zamestnanca (výučba) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 spolupráca s partnerskými krajinami v ZS 2017/2018. Viac informácií nájdete TU.

 

Prihlasovanie potrvá do: 25. apríla 2017 

 

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentské mobility organizované v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2017/2018:


Mobilita študenta - štúdium
Mobilita študenta - stáž
Mobilita absolventa - stáž

 

Prihlasovanie potrvá do: 29. marca 2017

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta