Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2016/2017 II. kolo sa prihlásilo 20 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2016/2017 sa prihlásilo 42 uchádzačov.

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy:  

-          Letná škola o ochrane životného prostredia - cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod,l http://bit.ly/2gF3oAP

-          Letná škola o občianskej anagažovanosti - cieľom programu je umožniť európskym študentom oboznámiť sa s americkouhistóriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo, http://bit.ly/2fKOvZk

Fulbrightova komisia na Slovenska si Vás dovoľuje informovať o letných seminároch pre pedagógov. Ide o intenzívne akademické programy spojené so študijnou cestou, ktorých cieľom je poskytnúť zahraničným akademickým a iným odborníkom možnosť prehĺbiť ich porozumenie spoločnosti, kultúry a inštitúcií USA.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o predĺžení výzvy na mobilitu študenta (štúdium) a zamestnanca (výučba, školenie) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 spolupráca s partnerskými krajinami v LS 2016/2017. Partnerské univerzity:

 

Ukrajina: Ukrainian Catholic University (ucu.edu.ua)

 

Gruzínsko: Ilia State University (iliauni.edu.ge)

 

Prihlasovanie do: 5. decembra 2016 (12:00)

 

Viac informácii: TU

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta