Organizácia FG Europe, pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a s podporou Nadácie ESET prináša súťaž o najlepšiu esej pre mladých ľudí, ktorí vycestovali (alebo vycestujú v zimnom semestri akademického roka 17/18) do zahraničia a ktorí chcú priniesť svoje skúsenosti, nápady a know how domov a zlepšiť nimi Slovensko.

V dňoch 21.-30.7.2017 sa v Poľsku uskutoční mládežnícka výmena zameraná na multikulturalizmus a sociálnu inklúziu. Program zahŕňa workshopy, outdoorové aktivity a hry. Viac informácií získate tu.

Spolupráca Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) sa v rámci programu Erasmus+ rozšírila o nové partnerstvá, ktoré umožnia študentom a členom akademickej obce absolvovať zahraničné študijné a výučbové pobyty.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučby sa v rámci programu Erasmus+ KA107 v akademickom roku 2017/2018 prihlásil 1 uchádzač.

Do výberového konania sa na mobilitu štúdium v rámci programu Erasmus+ KA107 v akademickom roku 2017/2018 prihlásili 2 uchádzači.

Výberová komisia sa rozhodla udeliť finančný príspevok všetkým trom uchádzačom.

 

Zoznam úspešných uchádzačov

V dňoch 31.7.- 6.8.2017 sa v Krakove uskutoční letná škola s názvom Integral Leadership, ktorú organizuje Centre for Thought of John Paul II v spolupráci s Konrad Adenauer Foundation.

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta