Dňa 24.4.2017 bola v priestoroch knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) slávnostne otvorená výstava „Erasmus očami KU“, ktorú organizoval Referát pre medzinárodné vzťahy, mobilitu a formáciu KU pri príležitosti osláv 30. rokov programu Erasmus. Všetkých, ktorí majú záujem, srdečne pozývame pozrieť si zaujímavé príbehy poslucháčov i zamestnancov KU z rôznych kútov Európy. Nájdete tu aj vyjadrenia prorektorov pre zahraničné vzťahy i Erasmus koordinátora z rôznych období existencie programu na KU. Výstava je nainštalovaná na druhom poschodí univerzitnej knižnice. Výstava bude trvať do konca akademického roka.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2017/2018 sa prihlásilo 57 uchádzačov.

 Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - stáž v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2017/2018 sa prihlásilo 24 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Do výberového konania na študentskú mobilitu – absolventská stáž v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017 sa prihlásilo 17 uchádzačov.
Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta