Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o predĺžení výzvy na mobilitu študenta (štúdium) a zamestnanca (výučba, školenie) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 spolupráca s partnerskými krajinami v LS 2016/2017. Partnerské univerzity:

 

Ukrajina: Ukrainian Catholic University (ucu.edu.ua)

 

Gruzínsko: Ilia State University (iliauni.edu.ge)

 

Prihlasovanie do: 5. decembra 2016 (12:00)

 

Viac informácii: TU

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti absolvovať letnú školu na prestížnej univerzite UCL vo Veľkej Británii. UCL, ktorá sídli v centre Londýna, umožňuje študentom z celého sveta absolvovať štúdium v širokom spektre študijných odborov. Dĺžka študijného pobytu je v trvaní troch alebo šiestich týždňov.

 

Viac informácií nájdete na: http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/study-abroad-ucl/summer-school

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu študenta (štúdium) a zamestnanca (výučba, školenie) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 spolupráca s partnerskými krajinami v LS 2016/2017. Partnerské univerzity:

 

Ukrajina: Ukrainian Catholic University (ucu.edu.ua)

Mobilita študenta

Mobilita zamestnanca

 

Gruzínsko: Ilia State University (iliauni.edu.ge)

Mobilita zamestnanca

 

Prihlasovanie do: 29. novembra 2016

 

Viac informácií nájdete TU.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti získať štipendium v rámci programu BAYHOST – Bavorského vysokoškolského centra pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu. Program ponúka ročné štipendium na doktorandské štúdium, ktoré je možné absolvovať na štátnych vysokých školách v Bavorsku.
 
Uzávierka na predkladanie žiadostí: 1. 12. 2016.

 

Viac informácií nájdete na www.bayhost.de

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017 (2.kolo) sa prihlásilo 25 uchádzačov.

 Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta