Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca (výučba, školenie) a mobilitu študentov (štúdium) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami mimo EÚ v akademickom roku 2019/2020.

 

Mobilita zamestnanca - výučba, školenie
Mobilita študenta - štúdium

 

Prihlasovanie do: 29. marca 2019

Referát pre zahraničné vzťahy a mobily KU si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení novej výzvy o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2019/2020 v rámci Národného štipendijného programu (NŠP).

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 31. apríl 2019 do 16:00 hod.

 

Žiadosti je už možné predkladať na: www.stipendia.sk 

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU zorganizoval 20. februára 2019 v priestoroch Univerzitnej knižnice KU informačný seminár o možnostiach štúdia alebo stáže v zahraničí, na ktorom boli prezentované aj osobné skúsenosti študentov z mobilít realizovaných prostredníctvom programu Erasmus+.

 

pizza erasmus

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o aktuálnej výzve Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program - VSP) pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium (študijný, alebo výskumný projekt po magisterskom štúdiu) s termínom podávania žiadostí do 15. 3. 2019.

zentko 2Tento týždeň sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku začala výučbová časť letného semestra, v rámci ktorého ponúkame, hlavne zahraničným Erasmus+ študentom, ale tiež iným návštevníkom, sériu prednášok Discover Slovakia. Počas celého semestra budú vyučujúci z Filozofickej a Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku postupne predstavovať rôznorodé aspekty slovenskej prírody, kultúry i histórie. V ponuke je napríklad prednáška o súčasnom slovenskom umení, o dejinách Slovenska v 20. storočí, o prírodných unikátoch Slovenska či slovenských ľudových rozprávkach alebo stand-upovej scéne. Súčasťou ponuky je tiež návšteva Galérie Ľudovíta Fullu, exkurzia do okolia Ružomberka i návšteva Národnej rady Slovenskej republiky.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2