Letná škola je organizovaná Univerzitou Graz a určená je predovšetkým študentom, ktorí sa venujú súčasným Európskym problémom so zameraním na politológiu, právo, sociológiu, masové média, kultúru a ekonomiku. Letná škola je organizovaná v termíne 2.-15. júla 2017. Termín odovzdania prihlášky: 28. február 2017.

 

Viac informácii nájdete na:

https://international.uni-graz.at/en/stud/int-focus/summerschools/gusegg-summerschool/

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ KA107 sa v ak. roku 2016/2017 prihlásili 3 uchádzači.

 

Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä Programu školenia, pri zohľadnení schválenej mobility v príslušnom ak. roku, dostupnosti finančných prostriedkov a kapacitných možností prijímajúcej inštitúcie (zmluva o výmene pracovníkov v rámci programu Erasmus+ KA107) výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok 3 uchádzačom.

 

Zoznam úspešných uchádzačov

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2016/2017 sa prihlásili 2 uchádzači.

 

Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä Programu výučby, pri zohľadnení schválenej mobility v príslušnom ak. roku, dostupnosti finančných prostriedkov, kapacitných možností prijímajúcej inštitúcie (zmluva o výmene pracovníkov v rámci programu Erasmus+KA107) výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok 1 uchádzačovi.

 

Zoznam úspešných uchádzačov

Zoznam neúspešných uchádzačov

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2016/2017 II. kolo sa prihlásilo 20 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2016/2017 sa prihlásilo 42 uchádzačov.

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta