Dňa 6.3.2018 sa uskutočnili Informačné semináre pre študentov z Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade a Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulty KU. Stretnutia pripravili pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a Poradenského centra KU.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentské mobility organizované v rámci programu ERASMUS+

 

Mobilita študenta - štúdium
Mobilita študenta - stáž
Mobilita absolventa - stáž

 

Prihlasovanie potrvá do: 11. apríla 2018

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107, spolupráca s partnerskými krajinami v akademickom roku 2018/2019 (Zimný semester). Partnerská univerzita: Uzhorod National University (Ukrajina).

 

Prihlasovanie do: 11. apríla 2018

Viac informácii: TU

VSP ponúka štipendiá na študijné a výskumné pobyty do krajín V4, krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko,  Kosova), alebo krajín Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan).

 

O štipendium vo výške 2 300 eur/semester, sa môžu uchádzať študenti magisterského a doktorandského štúdia, pričom prihlasovanie potrvá do 15.3.2018.

 

Všetky potrebné informácie o VSP možno nájdete na: https://www.visegradfund.org/news/2018-2019-visegrad-scholarships/.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2