Spolupráca Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) sa v rámci programu Erasmus+ rozšírila o nové partnerstvá, ktoré umožnia študentom a členom akademickej obce absolvovať zahraničné študijné a výučbové pobyty.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučby sa v rámci programu Erasmus+ KA107 v akademickom roku 2017/2018 prihlásil 1 uchádzač.

Do výberového konania sa na mobilitu štúdium v rámci programu Erasmus+ KA107 v akademickom roku 2017/2018 prihlásili 2 uchádzači.

Výberová komisia sa rozhodla udeliť finančný príspevok všetkým trom uchádzačom.

 

Zoznam úspešných uchádzačov

V dňoch 31.7.- 6.8.2017 sa v Krakove uskutoční letná škola s názvom Integral Leadership, ktorú organizuje Centre for Thought of John Paul II v spolupráci s Konrad Adenauer Foundation.

Dňa 24.4.2017 bola v priestoroch knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) slávnostne otvorená výstava „Erasmus očami KU“, ktorú organizoval Referát pre medzinárodné vzťahy, mobilitu a formáciu KU pri príležitosti osláv 30. rokov programu Erasmus. Všetkých, ktorí majú záujem, srdečne pozývame pozrieť si zaujímavé príbehy poslucháčov i zamestnancov KU z rôznych kútov Európy. Nájdete tu aj vyjadrenia prorektorov pre zahraničné vzťahy i Erasmus koordinátora z rôznych období existencie programu na KU. Výstava je nainštalovaná na druhom poschodí univerzitnej knižnice. Výstava bude trvať do konca akademického roka.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2017/2018 sa prihlásilo 57 uchádzačov.

 Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2