Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU Vás srdečne pozýva na prvý „Erasmus+ večer“ v tomto akademickom roku. Podujatie sa uskutoční v utorok 25.10.2016 o 19:00 v spoločenskej miestnosti internátu „C-Blok“. Príďte spoznať nových ľudí, obohatiť svoje vedomosti o kultúrach iných krajín a inšpirovať sa k budúcim cestám.

letak new

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu pozýva študentov i pedagógov na seminár  o ďalších možnostiach zahraničných študijných a výskumných pobytov sprostredkovaných cez SAIA.

Seminár sa bude konať 13.10.2016 (štvrtok) o 10:00 v tichej miestnosti na 1. poschodí Univerzitnej knižnice KU.

Tešíme sa na Vás

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2016/2017 sa prihlásilo 50 uchádzačov.

Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä pracovného programu výučby, pri zohľadnení skutočnosti prvej mobility v rámci programu Erasmus, schválenej mobility v príslušnom i predošlom ak. roku, dostupnosti finančných prostriedkov a kapacitných možností prijímajúcej inštitúcie, výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok 50 uchádzačom.

 

Zoznam uchádzačov s grantom

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2016/2017 sa prihlásilo 40 uchádzačov.

 

Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä pracovného programu, pri zohľadnení skutočnosti prvej mobility v rámci programu Erasmus, schválenej mobility v príslušnom i predošlom ak. roku, dostupnosti finančných prostriedkov a kapacitných možností prijímajúcej inštitúcie, výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok 39 uchádzačom.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentské mobility organizované v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017:


Mobilita študenta - štúdium
Mobilita študenta - stáž
Mobilita absolventa - stáž

 

Prihlasovanie potrvá do: 18.októbra 2016

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta