Dovoľujeme si Vás informovať, že v týždni od 18. do 22.4. 2016 nebudú prebiehať konzultačné hodiny z dôvodu konania podujatia 1st Open Staff Week.

Do výberového konania na študentskú mobilitu – absolventská stáž v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2015/2016 sa prihlásilo 37 uchádzačov.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - stáž v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017 sa prihlásilo 19 uchádzačov.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017 sa prihlásilo 36 uchádzačov.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU  18.4.2016-22.4.2016 organizuje tzv. medzinárodný týždeň mobility pre administratívnych pracovníkov s názvom „1-st  Open staff mobility week“. Ide o prvé podujatie takéhoto druhu na KU.

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta