DAAD ponúka doktorandom možnosť ročného štipendijného pobytu s cieľom písania dizertačnej práce na Bamberg Graduate School of Social Sciences.

 

Termín podania žiadosti: 31. august 2019

 

Ďalšie informácie o Bamberg Graduate School of Social Sciences, žiadosti a požadovaných dokumentov sú dostupné na webových stránkach inštitúcie.

Jagiellonian University in Kraków (Poľsko) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o štipendiá z Queen Jadwiga Fund. Cieľom fondu je pomáhať akademickým pracovníkom a doktorandom zo strednej a východnej Európy a krajín Balkánu, ktorí majú v úmysle realizovať svoj výskum v Krakove.

 

Erasmus pre mladých podnikateľov pomáha nádejným európskym podnikateľom získať odbornosť a zručnosťi, ktoré sú nevyhnutné pre štart a/alebo úspešné prevádzkovanie malého podniku v Európe. Noví podnikatelia zbierajú a vymieňajú si vedomosti a obchodné nápady so skúseným podnikateľom, s ktorým spolupracujú od 1 do 6 mesiacov.

 

Program "Erasmus pre mladých podnikateľov" financuje Európska komisia a realizuje sa v krajinách zapojených do programu, prostredníctvom lokálnych kontaktných miest, kompetentných poskytovať pomoc pri podnikaní Ich činnosť je koordinovaná na európskej úrovni prostredníctvom Podpornej kancelárie programu.

 

Ďalšie informácie o podmienkach účasti nájdete v príručke programu.

 

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o novej výzve, ktorú otvorilo Ministerstvo školstva a výskumu Nemeckej spolkovej republiky. Ide o možnosť uchádzať sa o ERA-Fellowships, ktorý je nástroj určený na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít v krajinách EÚ-13 (vrátane Slovenska) a vytváranie trvalých vzťahov a sietí medzi týmito krajinami a nemeckýmimimo-univerzitnými výskumnými inštitútmi, organizáciami podporujúcich výskum a univerzitami.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2019/2020 sa prihlásili 2 uchádzači.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučby v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2019/2020 sa prihlásilo 6 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu štúdium s cieľom realizácie štúdia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2019/2020 sa prihlásili 2 uchádzači.

 

Výberová komisia (poverená prorektorka pre zahraničné vzťahy, prodekani fakúlt, a univerzitná koordinátorka) rozhodli udeliť finančný príspevok 10 uchádzačom.

 

Zoznam pracovníkov a študentov s prideleným grantom

Finančná podpora mobility pracovníka a študenta vysokej školy

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU