Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2018/2019 sa prihlásilo 45 uchádzačov.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobily KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti uchádzať sa o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri ak. roka 2018/2019 v rámci Národného štipendijného programu (NŠP).

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí: on-line 31. októbra 2018 do 16:00 hod.

Žiadosti je už možné predkladať na: www.stipendia.sk

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentské mobility organizované v rámci programu ERASMUS+

 

Mobilita študenta - štúdium
Mobilita študenta - stáž
Mobilita absolventa - stáž

 

Prihlasovanie potrvá do: 12. októbra 2018

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca organizovanú v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2018/2019.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

 

  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
  • Štipendiá Akcie pre diplomantov.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 15.10.2018.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke: http://www.aktion.saia.sk

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2