FUCE podporuje nový akademický program venovaný koreňom Európy s názvom "European Humanism in the Making". Program je organizovaný vo forme týždňovej letnej školy pre bakalárov 2. a 3. ročníka. Pilotná verzia letnej školy sa uskutoční v Gubbio (Taliansko) na univerzite LUMSA od 8. do 12. júla 2019.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2018/2019 (II. kolo) sa prihlásilo 20 uchádzačov.

 

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2018/2019 (II. kolo) sa prihlásilo 51 uchádzačov.

 

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2018/2019 sa prihlásilo 9 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučby v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2018/2019 sa prihlásilo 10 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu štúdium s cieľom realizácie štúdia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2018/2019 sa prihlásili 2 uchádzači.

Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame ponúka výskumníkom z inštitúcií zapojených v Catholic University Partnership, medzi ktoré patrí aj Katolícka univerzita v Ružomberku, možnosť uchádzať sa o výskumný pobyt „Visiting scholar positions“ na tejto inštitúcii (v období august až december; január až máj).

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2