Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU pozýva študentov končiacich ročníkov na informačný seminár o možnosti absolventskej stáže v zahraniční. Seminár sa uskutoční vo štvrtok 16.3.2017 v dvoch časoch (13:30-14:00 a 14:30-15:00) v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice.

Plagát

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 15.3.2017.

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku ponúka pre slovenských študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov študijné pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých študijných odborov, ktorí sú v čase podania žiadosti minimálne vo 4. ročníku vysokoškolského štúdia. Uzávierka žiadostí o štipendium je 28. februára 2017. Požadovaná je znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2. Vám informáciu o aktuálnej ponuke štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018 nájdete na:

https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Letná škola je organizovaná Univerzitou Graz a určená je predovšetkým študentom, ktorí sa venujú súčasným Európskym problémom so zameraním na politológiu, právo, sociológiu, masové média, kultúru a ekonomiku. Letná škola je organizovaná v termíne 2.-15. júla 2017. Termín odovzdania prihlášky: 28. február 2017.

 

Viac informácii nájdete na:

https://international.uni-graz.at/en/stud/int-focus/summerschools/gusegg-summerschool/

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ KA107 sa v ak. roku 2016/2017 prihlásili 3 uchádzači.

 

Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä Programu školenia, pri zohľadnení schválenej mobility v príslušnom ak. roku, dostupnosti finančných prostriedkov a kapacitných možností prijímajúcej inštitúcie (zmluva o výmene pracovníkov v rámci programu Erasmus+ KA107) výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok 3 uchádzačom.

 

Zoznam úspešných uchádzačov

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta