Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu Katolíckej Univerzity si Vám dovoľuje dať do pozornosti 15. ročník letnej školy „Visegrad Summer School“, ktorý sa bude konať v dňoch 3.7. –16.7.2016.

 

Visegrad Summer School je interdisciplinárna letná škola určená pre občanov členských štátov regiónu V4 – Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, ako aj  krajín Východného partnerstva. Cieľom letnej školy je prehĺbenie vedomostí o regionálnych a globálnych výzvach v sociálnej, ekonomickej, či politickej oblasti, eliminácia zažitých stereotypov a tvorba nových foriem spolupráce.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentské mobility organizované v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017:


Mobilita študenta - štúdium
Mobilita študenta - stáž
Mobilita absolventa - stáž


Prihlasovanie potrvá do: 22. marca 2016

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU Vás srdečne pozýva na stretnutie s názvom "Pizza s Erazmákmi", ktoré sa uskutoční v stredu 2.3.2016 o 12:15 na prízemí univerzitnej knižnice v Ružomberku. Domáci aj zahraniční študenti Vám prostredníctvom svojich skúsenosti predstavia program Erasmus+. Budete môcť ochutnať dobrú pizzu a v príjemnej atmosfére prebrať otázky spojené so zahraničným pobytom alebo stážou.

Oddelenie pre zahraničné vzťahy, mobily a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti uchádzať sa o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v  akademickom roku 2016/2017 v rámci Národného štipendijného programu (NŠP).

Uzávierka na predkladanie žiadostí: on-line do 30. apríla 2016 do 16:00 hod

Žiadosti je už možné predkladať na: www.stipendia.sk

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta