Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca organizovanú v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017.

 

Mobilita zamestnanca - výučba
Mobilita zamestnanca - školenie


Prihlasovanie do: 21. septembra 2016

Oddelenie pre zahraničné vzťahy, mobily a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti uchádzať sa o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty letnom semestri ak. roka 2016/2017 v rámci Národného štipendijného programu (NŠP).

Uzávierka na predkladanie žiadostí: on-line 31. októbra 2016 do 16:00 hod.

Žiadosti je už možné predkladať na: www.stipendia.sk

Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program pre politicky angažovaných mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním (aj Bc.) a výbornou znalosťou nemeckého jazyka.

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli ponúka študentom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1.stupňa možnosť stáže.

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ organizuje súťaž s názvom „Erasmus+ vašimi očami“. Jednotlivci aj skupiny sa môžu zapojiť pripravením krátkeho videa, v ktorom predstavia svoj pohľad na program Erasmus+. Hlavou výhrou je 2-dňová návšteva Štrasburgu, autori ďalších ocenených videí získajú finančné odmeny vo výške 300€ a 200€. Viac informácií nájdete na http://www.erasmusplus.sk/aktuality/2016/Sutaz_Erasmus.pdf.

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta