Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti získať štipendium v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko. Program ponúka štipendiá pre pobyty diplomatov, doktorandov, postdoktorandov.

-          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2016

-          Výber štipendistov: koniec novembra

 

Viac informácií nájdete na http://www.aktion.saia.sk/

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca organizovanú v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017.

 

Mobilita zamestnanca - výučba
Mobilita zamestnanca - školenie


Prihlasovanie do: 21. septembra 2016

Oddelenie pre zahraničné vzťahy, mobily a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti uchádzať sa o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty letnom semestri ak. roka 2016/2017 v rámci Národného štipendijného programu (NŠP).

Uzávierka na predkladanie žiadostí: on-line 31. októbra 2016 do 16:00 hod.

Žiadosti je už možné predkladať na: www.stipendia.sk

Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program pre politicky angažovaných mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním (aj Bc.) a výbornou znalosťou nemeckého jazyka.

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli ponúka študentom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1.stupňa možnosť stáže.

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta