Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy:  

-          Letná škola o ochrane životného prostredia - cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod,l http://bit.ly/2gF3oAP

-          Letná škola o občianskej anagažovanosti - cieľom programu je umožniť európskym študentom oboznámiť sa s americkouhistóriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo, http://bit.ly/2fKOvZk

Fulbrightova komisia na Slovenska si Vás dovoľuje informovať o letných seminároch pre pedagógov. Ide o intenzívne akademické programy spojené so študijnou cestou, ktorých cieľom je poskytnúť zahraničným akademickým a iným odborníkom možnosť prehĺbiť ich porozumenie spoločnosti, kultúry a inštitúcií USA.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o predĺžení výzvy na mobilitu študenta (štúdium) a zamestnanca (výučba, školenie) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 spolupráca s partnerskými krajinami v LS 2016/2017. Partnerské univerzity:

 

Ukrajina: Ukrainian Catholic University (ucu.edu.ua)

 

Gruzínsko: Ilia State University (iliauni.edu.ge)

 

Prihlasovanie do: 5. decembra 2016 (12:00)

 

Viac informácii: TU

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti absolvovať letnú školu na prestížnej univerzite UCL vo Veľkej Británii. UCL, ktorá sídli v centre Londýna, umožňuje študentom z celého sveta absolvovať štúdium v širokom spektre študijných odborov. Dĺžka študijného pobytu je v trvaní troch alebo šiestich týždňov.

 

Viac informácií nájdete na: http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/study-abroad-ucl/summer-school

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu študenta (štúdium) a zamestnanca (výučba, školenie) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 spolupráca s partnerskými krajinami v LS 2016/2017. Partnerské univerzity:

 

Ukrajina: Ukrainian Catholic University (ucu.edu.ua)

Mobilita študenta

Mobilita zamestnanca

 

Gruzínsko: Ilia State University (iliauni.edu.ge)

Mobilita zamestnanca

 

Prihlasovanie do: 29. novembra 2016

 

Viac informácií nájdete TU.

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta