Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2016/2017 sa prihlásilo 50 uchádzačov.

Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä pracovného programu výučby, pri zohľadnení skutočnosti prvej mobility v rámci programu Erasmus, schválenej mobility v príslušnom i predošlom ak. roku, dostupnosti finančných prostriedkov a kapacitných možností prijímajúcej inštitúcie, výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok 50 uchádzačom.

 

Zoznam uchádzačov s grantom

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2016/2017 sa prihlásilo 40 uchádzačov.

 

Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä pracovného programu, pri zohľadnení skutočnosti prvej mobility v rámci programu Erasmus, schválenej mobility v príslušnom i predošlom ak. roku, dostupnosti finančných prostriedkov a kapacitných možností prijímajúcej inštitúcie, výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok 39 uchádzačom.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentské mobility organizované v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017:


Mobilita študenta - štúdium
Mobilita študenta - stáž
Mobilita absolventa - stáž

 

Prihlasovanie potrvá do: 18.októbra 2016

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti získať štipendium v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko. Program ponúka štipendiá pre pobyty diplomatov, doktorandov, postdoktorandov.

-          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2016

-          Výber štipendistov: koniec novembra

 

Viac informácií nájdete na http://www.aktion.saia.sk/

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca organizovanú v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017.

 

Mobilita zamestnanca - výučba
Mobilita zamestnanca - školenie


Prihlasovanie do: 21. septembra 2016

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta