kvíz 7Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU v spolupráci s Poradenským centrom KU zorganizoval 25. apríla 2018 v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice „Zábavno-vedomostný kvíz“. Cieľom podujatia bolo zábavnou formou sa nie len niečo naučiť o iných krajinách, ale predovšetkým utužiť vzťahy medzi domácimi a zahraničnými študentmi.

 

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2018/2019 sa prihlásilo 49 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - stáž v rámci programu ERASMUS+ sa prihlásilo 41 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Do výberového konania na študentskú mobilitu – absolventská stáž v rámci programu ERASMUS+  sa prihlásilo 22 uchádzačov.
Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Dňa 6.3.2018 sa uskutočnili Informačné semináre pre študentov z Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade a Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulty KU. Stretnutia pripravili pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a Poradenského centra KU.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2