Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

 

  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
  • Štipendiá Akcie pre diplomantov.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 15.10.2018.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke: http://www.aktion.saia.sk

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti získať štipendium v rámci programu BAYHOST – Bavorského vysokoškolského centra pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu. Program ponúka ročné štipendium na doktorandské štúdium, ktoré je možné absolvovať na štátnych vysokých školách v Bavorsku.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 1.12.2018.

 

Viac informácií nájdete na: www.bayhost.de

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v rámci programu Erasmus+ opätovne rozšírila spoluprácu nie len o nové partnerstvá, ale aj o ponuku odborov, ktoré umožnia študentom a členom akademickej obce absolvovať zahraničné študijné a výučbové pobyty.

 

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU pozýva všetkých študentov zapojiť sa počas zimného semestra akademického roka 2018/2019 do "Buddy programu".

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vám dovoľuje dať do pozornosti prihlasovanie sa na podujatie SALZBURGER-HOCHSCHULWOCHEN 2018, ktoré organizuje Teologická fakulta Salzburskej univerzity. Podujatie sa uskutoční v dňoch 30. júla – 5. augusta.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2