Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca organizovanú v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2017/2018 v 2. kole.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o predĺžení výzvy na študentskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 spolupráca s partnerskými krajinami v akademickom roku 2017/2018. Partnerská univerzita: Uzhorod National University (Ukrajina).

Prihlasovanie do: 23. novembra 2017

Viac informácii: TU

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v rámci programu Erasmus+ rozšírila svoju spoluprácu o nové partnerstvá, ktoré umožnia študentom a členom akademickej obce absolvovať zahraničné študijné a výučbové pobyty.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2017/2018 2. kolo sa prihlásilo 11 uchádzačov.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - stáž v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2017/2018 - 2. kolo sa prihlásilo 8 uchádzačov.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2