Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2016/2017 sa prihlásili 2 uchádzači.

 

Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä Programu výučby, pri zohľadnení schválenej mobility v príslušnom ak. roku, dostupnosti finančných prostriedkov, kapacitných možností prijímajúcej inštitúcie (zmluva o výmene pracovníkov v rámci programu Erasmus+KA107) výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok 1 uchádzačovi.

 

Zoznam úspešných uchádzačov

Zoznam neúspešných uchádzačov

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2016/2017 II. kolo sa prihlásilo 20 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2016/2017 sa prihlásilo 42 uchádzačov.

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy:  

-          Letná škola o ochrane životného prostredia - cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod,l http://bit.ly/2gF3oAP

-          Letná škola o občianskej anagažovanosti - cieľom programu je umožniť európskym študentom oboznámiť sa s americkouhistóriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo, http://bit.ly/2fKOvZk

Fulbrightova komisia na Slovenska si Vás dovoľuje informovať o letných seminároch pre pedagógov. Ide o intenzívne akademické programy spojené so študijnou cestou, ktorých cieľom je poskytnúť zahraničným akademickým a iným odborníkom možnosť prehĺbiť ich porozumenie spoločnosti, kultúry a inštitúcií USA.

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta