Dávame Vám do pozornosti (špeciálne Erasmus študentom) fotosúťaž spojenú s 11. februárom, ktorý je európskym dňom linky tiesňového volania: 112. Súťaž trvá od 21. januára do 11. februára 2016. Fotografie na tému „Zvyšujme povedomie o európskej tiesňovej linke 112 spoločne“ stačí zdieľať na sociálnych sieťach Facebook alebo Twitter. Autor víťaznej fotografie získa ubytovanie na jednu noc pre 2 osoby v Prahe. Informácie o ďalších cenách a podrobnostiach o zapojení sa to súťaže nájdete na http://www.eena.org//pages/photo-contest-2016#.VqUcHvnhDIU

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti získať štipendium v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko. Program ponúka štipendiá pre pobyty diplomatov, doktorandov, postdoktorandov.

 

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2015/2016 II. kolo sa prihlásilo 16 uchádzačov.

 

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2015/2016 II. kolo sa prihlásilo 56 uchádzačov.

 

ovoľujeme si Vám dať do pozornosti možnosť uchádzať sa o štipendiá Vyšehradského štipendijného programu (Visegrad Scholarship Program - VSP), ktorý poskytuje štipendia pre magisterské, doktorandské a postgraduálne štúdium (študijný, alebo výskumný projekt po magisterskom štúdiu).

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta