Do výberového konania na študentskú mobilitu – absolventská stáž v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2015/2016 sa prihlásilo 37 uchádzačov.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - stáž v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017 sa prihlásilo 19 uchádzačov.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017 sa prihlásilo 36 uchádzačov.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU  18.4.2016-22.4.2016 organizuje tzv. medzinárodný týždeň mobility pre administratívnych pracovníkov s názvom „1-st  Open staff mobility week“. Ide o prvé podujatie takéhoto druhu na KU.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu Katolíckej Univerzity si Vám dovoľuje dať do pozornosti 15. ročník letnej školy „Visegrad Summer School“, ktorý sa bude konať v dňoch 3.7. –16.7.2016.

 

Visegrad Summer School je interdisciplinárna letná škola určená pre občanov členských štátov regiónu V4 – Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, ako aj  krajín Východného partnerstva. Cieľom letnej školy je prehĺbenie vedomostí o regionálnych a globálnych výzvach v sociálnej, ekonomickej, či politickej oblasti, eliminácia zažitých stereotypov a tvorba nových foriem spolupráce.

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta