Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti získať štipendium v rámci programu BAYHOST – Bavorského vysokoškolského centra pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu. Program ponúka ročné štipendium na doktorandské štúdium, ktoré je možné absolvovať na štátnych vysokých školách v Bavorsku.
 
Uzávierka na predkladanie žiadostí: 1. 12. 2016.

 

Viac informácií nájdete na www.bayhost.de

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017 (2.kolo) sa prihlásilo 25 uchádzačov.

 Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - stáž v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017 (2.kolo) sa prihlásilo 11 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Do výberového konania na študentskú mobilitu – absolventská stáž v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017 sa prihlásilo 8 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca organizovanú v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017 II. kolo.

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta