Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU pozýva všetkých študentov a zamestnancov na spoločné neformálne privítanie nových ERASMUS+ študentov.

Podujatie sa uskutoční v spolupráci s dobrovoľníčkami EDS v piatok 8.2.2019 o 15:00 v konferenčnej miestnosti Univerzitnej Knižnice (modré podlažie).

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
  • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
  • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2019 môžu uchádzať uchádzači zo spoločenskovedných odborov).

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15.3.2019.

Výber štipendistov: začiatok mája

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke: www.aktion.saia.sk

Zapoj sa do Buddy programu na KU:

buddy program na ku ls 18 19

FUCE podporuje nový akademický program venovaný koreňom Európy s názvom "European Humanism in the Making". Program je organizovaný vo forme týždňovej letnej školy pre bakalárov 2. a 3. ročníka. Pilotná verzia letnej školy sa uskutoční v Gubbio (Taliansko) na univerzite LUMSA od 8. do 12. júla 2019.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2018/2019 (II. kolo) sa prihlásilo 20 uchádzačov.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2