Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti získať štipendium v rámci programu BAYHOST – Bavorského vysokoškolského centra pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu. Program ponúka ročné štipendium na doktorandské štúdium, ktoré je možné absolvovať na štátnych vysokých školách v Bavorsku.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 1.12.2018.

 

Viac informácií nájdete na: www.bayhost.de

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v rámci programu Erasmus+ opätovne rozšírila spoluprácu nie len o nové partnerstvá, ale aj o ponuku odborov, ktoré umožnia študentom a členom akademickej obce absolvovať zahraničné študijné a výučbové pobyty.

 

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU pozýva všetkých študentov zapojiť sa počas zimného semestra akademického roka 2018/2019 do "Buddy programu".

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vám dovoľuje dať do pozornosti prihlasovanie sa na podujatie SALZBURGER-HOCHSCHULWOCHEN 2018, ktoré organizuje Teologická fakulta Salzburskej univerzity. Podujatie sa uskutoční v dňoch 30. júla – 5. augusta.

kvíz 7Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU v spolupráci s Poradenským centrom KU zorganizoval 25. apríla 2018 v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice „Zábavno-vedomostný kvíz“. Cieľom podujatia bolo zábavnou formou sa nie len niečo naučiť o iných krajinách, ale predovšetkým utužiť vzťahy medzi domácimi a zahraničnými študentmi.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2