Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU v spolupráci s Poradenským centrom KU pozýva na „Zábavno-vedomostný kvíz“, ktorý sa uskutoční 4. decembra 2018 v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice.

 

kívz nový jpg

Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli rozbieha pilotný ročník stáží pre študentov vysokých škôl, ktorý začína už v tomto akdemickom roku – od marca 2019 (marec – jún). Dĺžka stáží je 2 – 6 mesiacov. Termín prihlasovania do aktuálnej výzvy: 30. november 2018.

Všetky informácie na web-e Stáleho zastúpenia: https://www.mzv.sk/web/szbrusel/staze-na-stalom-zastupeni

Facebook stránka: https://www.facebook.com/szbrusel/

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility pozýva študentov i pedagógov na seminár  o možnostiach zahraničných študijných a výskumných pobytov prostredníctvom SAIA, n.o.. Seminár sa bude konať 28.11.2018 (streda) o 14:00 v konferenčnej miestnosti na modrom podlaží Univerzitnej knižnice KU.

Bavorské akademické centrum pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu ponúka ročný štipendijný pobyt v akademickom roku 2019/2020. Prihlásiť sa môžu študenti z Bulharska, Chorvátska, Čiech, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenska a Ukrajiny. Štipendiá vo výške 735 EUR/mesiac sú určené na financovanie postgraduálneho a výskumného štúdia na vysokých školách v Bavorsku.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2018/2019, 2.kolo sa prihlásilo 19 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2