Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU pozýva študentov i pedagógov na seminár  o ďalších možnostiach zahraničných študijných a výskumných pobytov sprostredkovaných cez SAIA. Seminár sa bude konať 21.2.2017 (utorok) o 14:00 na 2. poschodí Univerzitnej knižnice KU.

Tešíme sa na Vás

 

saia

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU pozýva študentov končiacich ročníkov na informačný seminár o možnosti absolventskej stáže v zahraniční. Seminár sa uskutoční vo štvrtok 16.3.2017 v dvoch časoch (13:30-14:00 a 14:30-15:00) v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice.

Plagát

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 15.3.2017.

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku ponúka pre slovenských študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov študijné pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých študijných odborov, ktorí sú v čase podania žiadosti minimálne vo 4. ročníku vysokoškolského štúdia. Uzávierka žiadostí o štipendium je 28. februára 2017. Požadovaná je znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2. Vám informáciu o aktuálnej ponuke štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018 nájdete na:

https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2