Vo štvrtok 5. 5. 2016 medzi 9:00 a 14:00 Vás pozývame na predstavenie metódy Biofeedback, ktorá bude slúžiť záujemcom pri rozvoji ich osobnosti a pri pomoci s rôznymi ťažkosťami.

V tomto čase bude možné vyskúšať si, ako naše telo reaguje na stres.

Náš organizmus dokáže sám informovať o tom, čo sa v ňom deje. Vďaka Biofeedback-u je možné zaznamenať veličiny, ako sú tep, dýchanie, kožná vodivosť, teplota či frekvencia elektrickej aktivity mozgu, ktorých nežiaduce hodnoty sú často symptómami psychickej nepohody, napr. strachu, stresu. Vďaka modernej technológii vieme tieto javy nielen zaznamenať, ale i pozitívne ovplyvniť.

Študent vidí napr. frekvenciu svojho dychu na monitore v podobe meniacej sa krivky. Táto veličina sa potom premietne do jednoduchej počítačovej hry, ktorú študent sám ovláda práve frekvenciou svojho dychu. Ak sa upokojí (jeho frekvencia dychu sa zníži), je v hre oceňovaný pozitívnymi výsledkami, a naopak, ak je frekvencia dychu nežiaduca, v hre sa mu prestáva dariť. Takto si študent natrénuje spôsob, ako správne dýchať a vie ho použiť v záťažových situáciách. Tréning je nenásilný, bezbolestný a hravý, jeho efekt je dlhodobý.

O výhodách a efektivite Biofeedback-u hovoria mnohé odborné štúdie, ktoré potvrdzujú jeho spoľahlivosť pri poruchách učenia, pamäti či pozornosti, pri ťažkostiach so spánkom, pri bolestiach hlavy, pri strese, úzkosti, napätí a nervozite. Biofeedback je tiež metódou, ktorá slúži pri rozvoji osobnosti. Posilňuje vôľu, vytrvalosť či kreativitu.biofeedback obrázok

Vo štvrtok 10. marca 2016 bude Špeciálna študovňa KU otvorená pre všetkých študentov i zamestnancov KU.

V čase od 9:00 do 15:00 si záujemcovia budú môcť pozrieť a vyskúšať pomôcky, ktoré budú slúžiť študentom našej univerzity na štúdium, prípravu na vyučovanie, na písanie záverečných prác, napr. skenovacie perá, skenovacia myš, rôzne zväčšovacie zariadenia, elektronické lupy, špeciálne klávesnice, myši, diktovacie zariadenie alebo rôzne zaujímavé, moderné softvéry.

Pozývame Vás na otvorenie Špeciálnej študovne KU, ktoré sa uskutoční v stredu 9. marca 2016 o 14:00 v Poradenskom centre KU. Novú špeciálnu študovňu otvorí rektor KU, prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

Úlohou špeciálnej študovne je ponúknuť študentom so špecifickými potrebami možnosť využívať počas svojho štúdia asistenčné technológie, ktoré kompenzujú ich znevýhodnenie, napr. študijná PC stanica pre slabozrakého/nevidiaceho študenta a študijná PC stanica pre telesne postihnutého študenta a študenta so špecifickými poruchami učenia. 

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice hľadá:
učiteľa anglického jazyka na polovičný úväzok a učiteľa geografie v anglickom jazyku na polovičný úväzok.
 
Podmienkou vyučovania geografie v anglickom jazyku je plynulá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom (s certifikátom na úrovni C1 do dvoch rokov od nástupu do zamestnania).
 
Výberové konanie aj nástup do zamestnania je vo februári 2016. Prihlášky
zasielať elektronicky na gymeske@gmail.com do 10.2.2016.

Ak hľadáš zamestnanie predovšetkým v Košickom a Prešovskom kraji, odporúčame zúčastniť sa burzy práce "Chyť sa príležitosti", ktorú organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

1428banner chyt sa prilezitosti

 

Burza je zameraná na ponuku voľných pracovných miest, ktoré predstavia zamestnávatelia z Košického a Prešovského kraja a významní zamestnávatelia z celej SR.

 

Termín: 23. a 24. február 2016
Miesto konania: Košice, Spoločenský pavilón, Tr. SNP 61
Otváracie hodiny: Utorok, 23.2.2016 - 9.00 do 18.00 h; Streda, 24.2.2016 - 9.00 do 14.00 h
Vstup na podujatie: zdarma

 

Viac info o programe tu.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2