image

 

Vážení študenti, učitelia a zamestnanci. Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa vydania, predĺženia platnosti, vydania duplikátu a používania preukazov vydávaných na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

  

Preukazy vydáva univerzita v zmysle

Zákona č.131/2002 Z.z.

a podľa aktuálne platného:

Metodického usmernenia č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta.

 

Preukaz študenta, učiteľa a zamestnanca Katolíckej univerzity v Ružomberku je vydávaný s čipom Mifare Desfire bez dopravnej aplikácie.

 


Cena preukazu je jednorázová na celé štúdium v danej forme a študijnom odbore, alebo počas trvania pracovného pomeru.

Preukaz študenta bez aktuálnej prolongačnej známky je neplatný!
Každoročné predĺženie platnosti preukazu  známkou KU je bezplatné.
Preukaz vyhotovený s vizuálom ISIC, alebo ITIC je prolongovaný známkou KU a je platný na Katolíckej univerzite a v doprave.

Cena licenčnej známky ISIC, ITIC nie je zahrnutá v cene preukazu a študent (učiteľ) si ju môže kúpiť online pri pri prvom vydaní preukazu, alebo pri predĺžení platnosti u zamestnancov CKMSYTS v hotovosti, alebo online.

 

Oznamy:

 Pri vydaní a prolongáci postupujte podľa postupov: Vydanie a platnosť.

Časté otázky nájdete v sekcii: Odkazy FAQ

 

V dňoch 1.3. - 5.3.2018 bude pracovisko preukazov z dôvodu dovolenky zatvorené. Najbližšie bude otvorené 6.3.2018.

 

 

 

Úradné hodiny pacoviska preukazov:

nájdete v Kontakt

 

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2