image

 

Vážení študenti, učitelia a zamestnanci. Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa vydania, predĺženia platnosti, vydania duplikátu a používania preukazov vydávaných na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

  

Preukazy vydáva univerzita v zmysle

Zákona č.131/2002 Z.z.

a podľa aktuálne platného:

Metodického usmernenia č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta.

 

Preukaz študenta, učiteľa a zamestnanca Katolíckej univerzity v Ružomberku je vydávaný s čipom Mifare Desfire bez dopravnej aplikácie.

 


Cena preukazu je jednorázová na celé štúdium v danej forme a študijnom odbore, alebo počas trvania pracovného pomeru.

Preukaz študenta bez aktuálnej prolongačnej známky (No ISIC alebo ISIC, ITIC) je neplatný!
Každoročné predĺženie platnosti preukazu  známkou NO ISIC je bezplatné.
Preukaz vyhotovený s vizuálom ISIC, alebo ITIC je prolongovaný známkou NO ISIC a je platný na Katolíckej univerzite a v doprave.

Cena licenčnej známky ISIC nie je zahrnutá v cene preukazu a študent (učiteľ) si ju môže kúpiť u zamestnancov CKMSYTS v hotovosti.

 

Oznamy:

 

Preukazom, ktoré nebudú platné po 1.11.2017 (neaktualizované na univerzitnom termináli) na akademický rok 2017/2018 bude zablokovaný prístup do Abakusu- stravovanie, knižnice a ubytovanie.

 

 

Úradné hodiny pacoviska preukazov:

nájdete v Kontakt

 

 

 

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta