Linky:

www.isic.sk
www.itic.sk

 

FAQ - časté otázky:

Kde nájdem osobné číslo Abakus-preukazy?

 

Osobné číslo Abakus-preukazy nájdete: Tu


Čo mám robiť ak som zle uhradila  platbu ?


Ešte raz si skontrolujte vo svojom profile sekciu platby, či nie je platba zobrazená ako prijatá, ak nie je kontaktujte ekonomický odbor s ktorým vyriešite nesprávne platby. Postup je nasledovný: Vyžiadate vrátenie chybnej platby a úhradu zopakujete na správne symboly.

V odôvodnených prípadoch, keď úhrada poplatku za preukaz je zrealizovaná nesprávne, je možné požiadať o vrátenie platby. Potrebné je online vyplniť: Žiadosť o vrátenie poplatku za preukaz na formulári.doc a zaslať elektronicky na vybavenie na e-mailovú adresu ema.mojsova[zavinac]ku.sk alebo frantiska.hlinova[zavinac]ku.sk + priložiť oscanované doklady o úhrade

 

 

Zaplatil som za prolongačnú známku ISIC prevodom 10€ a neprečítal som si, že sa uhrádza len v hotovosti u brigádničiek CKM, čo mám robiť?


Požiadať o vrátenie platby. Potrebné je online vyplniť: Žiadosť o vrátenie poplatku za preukaz na formulári.doc a zaslať elektronicky na vybavenie na e-mailovú adresu ema.mojsova[zavinac]ku.sk alebo frantiska.hlinova[zavinac]ku.sk
+ priložiť oscanované doklady o úhrade

 

Prečo keď som správne uhradila mi v Abakuse - preukazy nezobrazuje platbu 10€?


V sekcii preukazy sú fajkou a krížikom zobrazené údaje týkajúce sa poplatku za vydanie preukazu (duplikátu), nahratie fotografie a zápis. Ak poplatok nezobrazuje v sekcii poplatky spravili ste niekde chybu - kontaktujte ekonomické oddelenie KU vid. prvá otázka hore, alebo je už váš preukaz vyrobený a platba priradená k nemu. To si skontrolujete v abakuse vo vašom profile v sekcii karty.

 

 

Prečo mi znova svieti namiesto zelenej fajky na mieste platba červený krížik? 

 

Táto tabuľka je informatívna pred prvým vydaním preukazu. Po jeho vydaní sa v systéme platba použije na už vydaný preukaz a preto dôjde spätne k tomu, že je označená krížikom. V tomto prípade sa vám v sekcii preukaz zobrazí už novo vydaný preukaz. Presné informácie o platbách máte v sekcii platby.

Ako môžem cestovať po zápise, ak mi ešte nebol vydaný preukaz denného študenta?:

 

Študentom prvých ročníkov 1. a 2. stupňa vysokých škôl, ktorým škola z technických príčin nedokáže zabezpečiť vydanie BČK pri zápise, vydá ŽSR na základe preukazu totožnosti, fotografie a školou potvrdenej žiadanky PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA s platnosťou najneskôr do konca októbra. Podrobné informácie

 

Ako sa zaregistrujem na bezplatné cestovanie na železnici?


Pokyny nájdete tu:

Bezplatná preprava pre študentov vysokých škôl/univerzít

 


Ako si vybavím časový lístok na železnici?

 

Študenti Žilinskej univerzity a Katolíckej univerzity v Ružomberku (tieto vysoké školy vydávajú bezkontaktné čipové karty, ale s neaktivovanou dopravnou časťou respektíve bez dopravnej časti) si môžu vybrať - získať PREUKAZ ZÁKAZNÍKA bez možnosti využívať mesačné časové lístky na bezplatnú prepravu (potrebujú bezkontaktnú čipovú kartu, preukaz totožnosti, fotografia je nepovinná) alebo si vyžiadať PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA, na základe ktorého si okrem jednorazových lístkov môžu zabezpečiť aj mesačné časové lístky (potrebujú bezkontaktnú čipovú kartu, preukaz totožnosti a fotografiu s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie).

 


Kde nájdem postup vydania preukazu?

 

Postup nájdete v menu Vydanie a platnosť

 


Čo s preukazmi na ktorých mám nabitý kredit na stravovanie?

Stravovacie konto vám bude od septembra automaticky nahraté na nový preukaz aj s kreditom. Ak už nemáte záujem môžete si ich z preukazu vybrať na stravovacom a ubytovacom oddelení

 

 

Kedy a kde si prevezmem licenčnú známku ISIC, ITIC?
Licenčnú známku ISIC, ITIC predávajú zamestnanci CKM SYTS na prízemí knižnice v ich úradných hodinách uvedených v kontaktoch

 

 

Ak som neuhradil za licenciu ISIC 10 € do zápisu bude možné si ju zakúpiť po zápise?

 

Za licenciu ISIC škola nevyberá poplatok, známky je možné len kúpiť u zamestnancov CKMSYTS len v "Hotovosti" - info v kontaktoch

 

 

Je potrebné na predĺženie platnosti preukazu uhrádzať sumu 10€? a do knižnice?

 

Na použitie preukazu v škole (Abakus, stravovanie) a v doprave - 50% zľavana železnici a BUS nie je potrebná platba 10Eur za prolongačnú známku ISIC. Informácie o použití preukazu v knižnici nájdete na stránke knižnice. Poplatky za používanie knižnice nie sú zahrnuté v poplatku za preukaz.

 Musím na zápis priniesť Prihlášku za člena v CKMSYTS?


Nie, na zápise ešte nie je potrebná. Je to žiadosť o členstvo v CKMSYTS - čo je organizácia vydávajúca medzinárodne platnú licenciu na  preukaze denného študenta s vizuálom ISIC.
Každý denný študent ju musí vypísať pri prvom vydaní preukazu a pri vydaní duplikátu.

Súhlas s členstvom v CKMSYTS odovzdávajú žiadatelia zamestnancom CKM SYTS.
Externí študenti ani zamestnanci žiadosť o členstvo v CKMSYTS nevypisujú ani pri prvom vydaní, lebo nie sú členmi združenia CKMSYTS.Aké zľavy sú vlastne zahrnuté v tých 10€?


Nájdete ich na stránke www.isic.sk.

 

Do kedy je platný preukaz na dopravu?

  1. Koniec platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 30. septembra kalendárneho roku, v ktorom končí príslušný akademický rok. V akademickom roku, v ktorom má študent podľa študijného plánu absolvovať štúdium, je koniec platnosti preukazu študenta 30. júna príslušného akademického roku; ak študent do tohto dňa štúdium neukončí, platnosť preukazu študenta sa predlžuje podľa prvej vety.
  2. Preukaz študenta stráca platnosť pred dátumom podľa odseku 1
  3. v prípade poškodenia alebo straty,
  4. pri skončení alebo prerušení štúdia podľa § 69 ods. 3 zákona.

Ako je to s predlžovaním platnosti preukazov pre študentov, ktorí absolvovali Bc. štúdium na KU?


Tí, ktorí ďalej pokračujú v štúdiu na KU preukaz im ostáva, ak neprestúpili z externej formy na dennú a opačne.

 


Ako je to s predĺžením platnosti preukazu študenta, ak som ho stratil?


Ak ste preukaz stratil je potrebné požiadať o vydanie duplikátu so všetkými náležitosťami s tým súvisiacimi 

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta