Poplatok za vydanie preukazu

Cena za preukaz študenta (denného aj externého štúdia), preukaz učiteľa a jeho duplikát, hradená na účet Katolíckej univerzity je 10€ .

 

Poplatok za vydanie preukazu študenta na akademický rok 2016/2017 môžu študenti uhrádzať najskôr od 1.9.2017 po zápise, keď si zistia osobné číslo Abakus-preukazy: https://drive.google.com/open?id=0BzKh1ubVN3L5clZ1dGZma1pkNVk

 

Poplatok za vydanie preukazu musí byť uhradený prevodom na účet. Platby poštovou poukážkou nie sú akceptované.

 

Poplatok: Vydanie preukazu a jeho duplikátu
Číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0008 5923
Variabilný symbol: 1930101001
Špecifický symbol: osobné číslo z Abakusu-preukazy najdete https://drive.google.com/open?id=0BzKh1ubVN3L5clZ1dGZma1pkNVk
Suma: 10€

 

Foreign payments for students cards

academic year 2015/2016

 

Payment: Issue new card or duplicate of card

IBAN: SK57 8180 0000 0070 0008 5923
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Payer reference: /VS1930101001/SS*****/KS
Message to recipient: Name Surname
Where stars ***** in payer reference represents your Abakus personID („Osobné číslo“).
You can find this number in your profile within these applications: https://drive.google.com/open?id=0BzKh1ubVN3L5clZ1dGZma1pkNVk
https://abakus.ku.sk/student
https://abakus.ku.sk/fotky

 

Zahraničné platby za vydanie preukazu študenta a jeho duplikátu

Platba: Vydanie nového preukazu študenta a jeho duplikátu
IBAN: SK57 8180 0000 0070 0008 5923
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Referencie platitela v tomto tvare: /VS1930101001/SS*****/KS
Poznámka: Name Surname
Tam kde sú hviezdičky ***** napíšte vaše osobné číslo z Abakusu („Osobné číslo“).
Osobné číslo nájdete pomocou týchto aplikácií vo vašom profile: https://drive.google.com/open?id=0BzKh1ubVN3L5clZ1dGZma1pkNVk
https://abakus.ku.sk/student
https://abakus.ku.sk/fotky

 

Poplatky za licencie a prolongačné známky:

 

Prolongačná známka KU je bezplatná.

Cena licencie ISIC je 10€.

Cena licencie ITIC je 7€ .

 

 

 

Zakúpenie licenčnej známky ISIC, ITIC je dobrovoľné (platnosť preukazu môže byť vyznačená aj bezplatnou známkou KU) .

 

Licenčné známky ISIC (ITIC) si študenti (učitelia) zakúpia u brigádnikov CKMSYTS v hotovosti v ich predajnom kútiku na prízemí univerzitnej knižnice, kde odovzdajú Prihlášku za člena - Evidenčný list CKMSYTS. - kontakt na brigádnikov

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2