Postup nahratia fotografie na vydanie preukazu:

 1. Otvoríť ťaplikáciu: Abakus-preukazy-profil
 2. Vyplniť presne s diakritikou požadované prihlasovacie údaje. Osobné číslo zistíte po zápise https://drive.google.com/open?id=0BzKh1ubVN3L5clZ1dGZma1pkNVk
 3. Po prihlásení si prekontrolovať postupne všetky položky vo vašom profile :Osobné informácie, Trvalé bydlisko, Korešpondenčná adresa, Prechodné bydlisko. Ak je niektorý údaj nesprávny o opravu požiadate vaše študijné oddelenie ktoré upraví tieto zmeny v informačnom systéme.
 4. Vo svojom počítači si upravíte svoju fotografiu vo formáte jpg na veľkosť 300 x 360 bodov (pix) tak, aby tvár tvorila 2/3 veľkosti fotografie na výšku. Portrétna fotografia musí byť z čelného, alebo mierne otočeného pohľadu bez bieleho okraja. viď príklad:student fotoSprávna fotografia na preukaz
 5. Fotografie (napr. skupinová fotografia, fotagrafia  so zvieratami, fotografia v tmavých okuliaroch a iné nevhodné, alebo nekvalitné fotografie na ktorých sa nedá osoba identikovať budú automatickým systémom vytlačené na preukaz a pri vydaní študentovi z dôvodu zlej fotografie skartované. Na preukaz dávajte len takú fotografiu, ktorú by ste dali aj na iný oficiálny dokument. Ďaľší preukaz bude vyrobený za nový poplatok, ako duplikát.
 6.  Príklady zlých fotografií: 1. malý pomer tváre k rámu fotografie, 2. biely okraj dole aj v pravo, 3. tmavá fotografia, 4. fotografia je malá s okrajom na všetkých stranách,5. nevhodná póza na fotografii na preukaz, 6. fotografia so zvieraťom  
   zla2  zla3  zla5
   zla1  zla6  zle7
       
 7. Preukazy s takto vytlačenými fotografiami budú po vyrobení na náklady žiadateľa skartované z dôvodu zlej fotografie na preukaz. Po nahratí novej fotografie a uhradení poplatku za duplikát mu bude vydaný nový preukaz.
 8. Cez položku "Nahratie fotografie na preukaz " nahrajte do svojho profilu svoju fotografiu

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2