Vydanie preukazu:

Z dôvodu prechodu na nový informačný systém AIS 2 došlo k zmene postupu vydávania preukazov.


Ste študent (uchádzač o štúdium) (bakalárske, magisterské, doktorandské) dennej, alebo externej formy štúdia a žiadate vydať preukaz študenta

 1. Zistite si vaše osobné číslo Abakus-preukazy : Zistenie osobného čísla Abakus-preukazy

 2. Uhraďte poplatok na vydanie preukazu: Postup uhradenia poplatku 

 3. Podľa Postupu na nahratie fotografie cez aplikáciu Abakus-Preukazy-Profilnahrajte  fotografiu na kartu
 4. Ak ste denný študent a chcete preukaz denného študenta s vizuálom ISIC, tak na stránke CKMSYTS vyplňte formulár a uraďte ešte 10€ za licenciu ISIC: Pridelenie licencie ISIC
  Pridelené číslo licencie ISIC v tvare (napr.: S123456789123U) zapíšte cez Abakus-Preukazy-Profil do formulára Karty cez tlačítko Pridať Licenciu.  Bez  Pridelenej licencie nie je možné vydať preukaz s vizálom ISIC! Takému študentovi môže byť vydaný preukaz denného študenta s vizuálom KU.

 5. Externí študenti bod č.4 preskočia
 6. Prekontrolujte si v Abakus-Preukazy-Profil či máte vo svojom profile A.evidovaný zápis, B. zobrazenú vami nahratú fotografiu na preukaz, C. či vám systém v poplatkoch zobrazuje vami realizovanú platbu na vydanie preukazu a ak ste denný študent a chcete preukaz s vizuálom ISIC, či máte nahratú licenciu.

  Keď sú všetky tri podmienky splnené (denný študenti 4 podmienky aj licenciu ISIC), bude vám preukaz od 7 do 30 dní vyrobený. 

 7. Študent si preukaz môže prevziať, až keď je preukaz vyrobený. Informácia o vyrobení preukazu sa študentovi zobrazí v Abakus-Preukazy-Profil v zložke Karty - ako nová karta. 

 8. Študent si prevezme vyrobený preukaz v kancelárii preukazov, Aktivuje si ho na univerzitnom termináli na prízemí Univerzitnej knižnice a nalepí si naň prolongačnú licenčnú známku ISIC, ktorú si vyzdvihne u zamestnancov CKM.  


Predĺženie platnosti preukazu: 

Ste študent vyššieho ročníka (Bc., Mgr.,doktorand) a žiadate predpredĺžiť platnosť preukazu bezplatne známkou KU na aktuálny akademický rok:

 1. Zapíšte sa do vyššieho ročníka.
 2. Prekontrolujte si v AiS2 vo svojom profile či máte evidovaný zápis a je po 1.9.2017.
 3. V kancelárii preukazov, alebo priamo na zápise si prevezmete bezplatne známku KU.
 4. Aktualizujte údaje v preukaze na  termináli - na prízemí v Univerzitnej knižnici, alebo na príslušnom študijnom oddelení.

 

Ste denný študent vyššieho ročníka (Bc., Mgr.,doktorand) vlastníte preukaz denného študenta a žiadate si predĺžiť platnosť preukazu licenciou ISIC na aktuálny akademický rok:

 1. Zapíšte sa do vyššieho ročníka.
 2. Prekontrolujte si  vo svojom profile evidovaný zápis a je po 1.9.2017.
 3. Aktualizujte údaje v preukaze na  termináli - na prízemí v Univerzitnej knižnici, alebo na príslušnom študijnom oddelení.
 4. U zamestnancov CKMSYTS si zakúpte licenčnú známku ISIC 9/2018 v cene 10€ v hotovosti a túto si nalepte na preukaz študenta. - kontakt na zamestnancov CKMSYTS.
 5. Online: ISIC známka pre vyššie ročníky
 6. Pred nalepením licenčnej známky ISIC je potrebné známku KU odlepiť.

 

 


Vydanie duplikátu preukazu:

Ste študent (bakalárske, magisterské, doktorandské) dennej, alebo externej formy štúdia a žiadate vydať duplikát preukazu študenta:

 1. Oznámte stratu, alebo poškodenie preukazu mailom na: preukazy[zavinac]ku.sk.
 2. Uhraďte poplatok na vydanie  duplikátu preukazu.
 3. Zapíšte sa do vyššieho ročníka .
 4. Nahrajte fotografiu podľa postupu. Osobne cislo Abakus najdete https://drive.google.com/open?id=0BzKh1ubVN3L5clZ1dGZma1pkNVk
 5. Ak došlo k zmene údajov vytlačených na preukaze na starom preukaze nahláste to na študijnom oddelení.
 6. Prekontrolujte si v Abakuse -preukazy evidovaný zápis, zmenené osobné údaje, vo svojom profile zobrazenú platbu za duplikát preukazu, nahratú fotografiu na preukaz. Keď máte všetko splnené napíšte e-mail na preukazy[zavinac]ku.sk, že ste splnili podmienky na vydanie duplikátu a platba sa vám zobrazila vo vašom profile. Na základe tejto informácie bude preukaz daný do tlače.
 7. Informácia o vytlačení duplikátu preukazu sa študentovi zobrazí v jeho profile v Abakuse v zložke Karty od 7 - do 30 dní po splnení podmienok (nahratá fotografia a nahrate zápisu v Abakuse).
 8. Duplikát preukazu študenta si vyzdvihnite v kancelárii preukazov.
 9. Preukaz si aktualizujte na jednom zo žltých terminálov umiestnených na prízemí Univerzitnej knižnice.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2