english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
formujúca myseľ i srdce
NAVIGÁCIA: Home Štúdium
Get the Flash Player to see this player.
Štúdium PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

Medzi základné priority Katolíckej univerzity v Ružomberku patrí poskytovanie kvalitného vzdelávania. Ide najmä o vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch. Na univerzite sa uskutočňuje štúdium bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov v dennej i externej forme.

Štúdium sa realizuje v súlade s harmonogramom akademického roka. Dokladom o štúdiu je preukaz študenta KU. Rozhodnutím rektora je každoročne stanovovaná výška školného a poplatkov súvisiacich so štúdiom.

Všetci študenti môžu využívať služby Poradenského centra KU. Ubytovanie a stravovanie študentov zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU.V rámci systému sociálnej podpory môže byť študentom dennej formy bakalárskych a magisterských študijných programov priznané sociálne štipendium.

Vo voľnom čase sa študenti môžu zúčastňovať na aktivitách Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka a viacerých študentských združení (divadlo Anima, rádio Pulz)

Osobitná pozornosť sa venuje absolventom, ale aj celoživotnému vzdelávaniu, ktorého súčasťou je aj štúdium na Univerzite tretieho veku.

V súlade s platnou legislatívou univerzita na základe žiadosti absolventa rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou pre akademické účely.

Napísal užívateľ Administrator    Vytvorené (Pondelok, 26 September 2011 13:10)
 
All In One