english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
formujúca myseľ i srdce
NAVIGÁCIA: Home Štúdium
Get the Flash Player to see this player.
VIDEOPREZENTÁCIA KU
Get the Flash Player to see this player.
Štúdium PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

Medzi základné priority Katolíckej univerzity v Ružomberku patrí poskytovanie kvalitného vzdelávania. Ide najmä o vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch. Na univerzite sa uskutočňuje štúdium bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov v dennej i externej forme.

Štúdium sa realizuje v súlade s harmonogramom akademického roka. Dokladom o štúdiu je preukaz študenta KU. Rozhodnutím rektora je každoročne stanovovaná výška školného a poplatkov súvisiacich so štúdiom.

Všetci študenti môžu využívať služby Poradenského centra KU. Ubytovanie a stravovanie študentov zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU.V rámci systému sociálnej podpory môže byť študentom dennej formy bakalárskych a magisterských študijných programov priznané sociálne štipendium.

Vo voľnom čase sa študenti môžu zúčastňovať na aktivitách Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka a viacerých študentských združení (divadlo Anima, rádio Pulz)

Osobitná pozornosť sa venuje absolventom, ale aj celoživotnému vzdelávaniu, ktorého súčasťou je aj štúdium na Univerzite tretieho veku.

V súlade s platnou legislatívou univerzita na základe žiadosti absolventa rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou pre akademické účely.

Napísal užívateľ Administrator    Vytvorené (Pondelok, 26 September 2011 13:10)
 
All In One