1. žiadosť o začatie inauguračného konania
2. životopis, údaje o publikačnej činnosti a ohlasoch

3. zoznam pôvodných vedeckých prác a ohlasov
4. údaje o inauguračnej komisii a o oponentoch
5. zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu: VR TF KU, VR KU. 
6. rozhodnutia inauguračnej komisie a vedeckej rady
a) Záver o splnení kritérií 
b) Celkové zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti
c) Návrh komisie na vymenovanie za profesora
d) Návrh VR TF KU na vymenovanie za profesora
e) Rozhodnutie VR TF KU o návrhu za vymenovanie na profesora
f) Rozhodnutie VR KU 
6. ďalšie údaje o priebehu inauguračného konania
a) Kontrola dodržiavania postupu počas inauguračného konania

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2