Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom FF KU a podľa Organizačného poriadku FF KU čl. 16 vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta:

 

  • vedúci/vedúca Katedry germanistiky FF KU,
  • vedúci/vedúca Katedry psychológie FF KU,
  • vedúci/vedúca Katedry žurnalistiky FF KU.

Viac informácií.

 

Dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor filozofia (12) so zameraním na politickú teóriu a súčasnú politickú a morálnu filozofiu pre Centrum interdisciplinárnych štúdií na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.4. pedagogika – pracovisko Ružomberok,
  • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika – pracovisko Ružomberok,
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika – pracovisko Ružomberok,
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 4.1.35. geografia.

Viac informácií.

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika

Viac informácii.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na anorganickú chémiu.

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2