english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
formujúca myseľ i srdce
NAVIGÁCIA: Home O univerzite Správy Centrum etnografie a umenia je jedinečné v rámci celého Slovenska
Get the Flash Player to see this player.
VIDEOPREZENTÁCIA KU
Get the Flash Player to see this player.
Centrum etnografie a umenia je jedinečné v rámci celého Slovenska PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

IMG_1598RUŽOMBEROK (17. januára 2012) - Čo vám napadne ako prvé pri slove folklór? Kroje, fujara, karička, fašiangy, krosná? Študentov a pedagógov Katedry hudby a Katedry výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) však určite CETART – Centrum etnografie a umenia. Ide o unikátne pracovisko PF KU, ktorého poslaním je zhromažďovať a aktualizovať materiálne a duchovné artefakty tradičnej kultúry regiónov Slovenska aj mimo neho v akademickom prostredí. Kolektív pedagógov a študentov, ktorých inšpiruje ľudová kultúra a umenie preto organizujú rôzne aktivity s týmto zameraním.

Veľkému ohlasu sa tešil práve festival umenia Objavené v čase, ktorý prebiehal na PF KU v dňoch od 30. novembra do 2. decembra 2011 pod organizačným vedením PaedDr. Akad. mal. Marty Bošelovej a PaedDr. Martiny Krušinskej, PhD., zakladateliek CETARTu. Festival bol zároveň závarečnou aktivitou, ktorá sa uskutočnila v rámci riešenia projektu ERDF Objavovanie strateného v čase: umenie a remeslá etnografického charakteru Liptova a Oravy (ITMS kód: 26220220039) a prezentovala výstupy jednotlivých aktivít projektu.

V prvý deň festivalu sa v Liptovskom múzeu v Ružomberku konala derniéra výstavy Prienik tradície a súčasnosti, po ktorej nasledovalo slávnostné otvorenie Centra etnografie a umenia v priestoroch PF KU na Námestí A. Hlinku. Unikátnym večerným koncertom skupín Vrbovké vŕby a Vrbovskí víťazi v priestoroch ružomberského Panského domu sa účastníci naladili na frekvenciu hudobných tradícií rozvíjaných voľne historizujúcim spôsobom. Ďalší deň festivalu priniesol pre žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl možnosť realizovať sa na tvorivých dielňach Oči-Uši-Ruky-Nohy, ktoré premenili priestory fakulty na skutočné historické dielne s krosnami, ľudovými hudobnými nástrojmi, tancom a krojmi. Žiaci sa na tieto štyri stanovištia orientovali podľa farebných stužiek ukazujúcich smer, ktoré boli veľmi originálnym spôsobom natiahnuté pozdĺž všetkých chodieb a schodov fakulty. V Aule Jána Pavla II. súčasne prebiehalo kolokvium s názvom Liturgické rúcho ako artefakt, po ktorom neskôr nasledovala konferencia s názvom Návraty a premeny ľudovej kultúry: prezentácia škôl Liptova a Oravy. Prvou prezentáciou Kultúra detstva ako inšpirácia pre rozvíjanie etnopedagogických tém sa predstavila doktorka M. Jágerová z Katedry etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Doktorka M. Krušinská z Katedry hudby PF KU prezentovala Regionálnu výchovu a ľudovú kultúru: prieskum v základných školách Liptova a Oravy, po ktorej nasledovala prezentácia vybraných vzdelávacích inštitúcií týchto regiónov a následná diskusia. Spoločenský večer za účasti rektora KU prof. Tadeusza Zasȩpu príjemne ukončil tvorivý deň festivalu.

 

„Z dnešných tvorivých dielní mám najväčší zážitok z tkania koberca na krosnách, ktoré som si mohla vyskúšať za pomoci študentiek z univerzity. Bolo to mojím snom už od malička a práve dnes sa mi tento sen splnil,“ opísala svoje dojmy žiačka Martina Fíniková zo Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku.

 

Realizácia spomínaného projektu začala úvodným kongresom s názvom Skutočný rozmer ľudového umenia a kultúry, ktorého cieľom bolo stretnutie odborníkov z oblasti etnografie, etnomuzikológie, výtvarného a hudobného umenia a vzdelávania a výmena poznatkov v kontexte hlavnej témy projektu. Ďalšou aktivitou bolo zbieranie etnografických artefaktov, zriadenie centra – unikátneho akademického pracoviska PF KU, ako aj tvorivé dielne Prienik tradície a súčasnosti pre študentov a učiteľov v oblasti hudobného a výtvarného vzdelávania integrujúce prvky muzikoterapie, arteterapie a archetypálnej ľudovej kultúry.

 

Centrum je realizované s podporou Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy Európskej únie. Cieľom jeho zakladateliek bolo vytvoriť priestor pre rozvíjanie ľudovej kultúry a umenia pre potreby vzdelávania na PF KU. Absolventi učiteľských študijných programov môžu tak vo svojom učiteľskom povolaní odovzdávať poznatky a princípy ľudovej tvorby ďalším generáciám.

Ivana Vernusová/TA KU

Aktualizované (Štvrtok, 10 Október 2013 10:48)
 
All In One