english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
formujúca myseľ i srdce
NAVIGÁCIA: Home O univerzite Správy Beletria versus história v projekte VEGA
Get the Flash Player to see this player.
VIDEOPREZENTÁCIA KU
Get the Flash Player to see this player.
Beletria versus história v projekte VEGA PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

RUŽOMBEROK (17. januára 2012) - Jedným z vedeckých projektov podporovaných inštitúciou VEGA na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) je aj Naratívny realizmus a konštruktivizmus. Jeho hlavným riešiteľom je Eugen Zeleňák, PhD., zástupca vedúceho Katedry filozofice na Filozofickej fakulte KU, ktorý si za hlavný cieľ stanovil preskúmanie sporu medzi konštruktivistami a realistami týkajúceho sa narativizmu.

Zatiaľ čo narativizmus, rozprávanie, prepája jednotlivé udalosti a súvislosti, opis len popisuje situáciu s delením na úvod, jadro a záver. Riešitelia projektu sa budú zaoberať skutočnosťou, či je história tvorená iba faktami, a príbeh je neskôr dotvorený historikom alebo je história sama o sebe príbeh, ktorý je iba dodatočne skopírovaný historikom.

Konštruktivisti tvrdia, že historik dotvára všetky znaky príbehu, zatiaľ čo naratívny realisti sú presvedčení, že historici len zaznamenávajú čo je v samotnej realite, a teda aj s príbehom. „Na tento problém sa budeme pozerať z dvoch hľadísk: hľadiska filozofického a hľadiska literárneho,“ hovorí hlavný riešiteľ Eugen Zeleňák. Jazykovedci budú obohacovať tento projekt o svoje poznatky týkajúce sa čŕt narácie, zatiaľ čo filozofi budú skúmať či sa podobné techniky a nástroje, ktoré využíva aj narácia, dajú použiť aj na históriu. „Beletria slúži na potešenie, na to tu máme príbehy, ale história je pravdivé zobrazovanie minulosti, preto je dôležité poznať rozdiel,“ dodal Zeleňák.

Vedecký projekt bude trvať tri roky, pričom na garantových stretnutiach budú zaznamenávané dosiahnuté výsledky nadobudnuté čerpaním rôznej literatúry či dohodnuté potrebné granty. Najbližší výstup bude uverejnený v časopise History and Theory a tie nasledujúce sa budú vyvíjať v závislosti od projektu. Výsledky projektu poslúžia aj v padagogickej činnnosti, v predmetoch ako napríklad teória histórie či filozofia histórie.

Lucia Beňová

Aktualizované (Štvrtok, 10 Október 2013 10:48)
 
All In One