Head of department

  RNDr. Lucián Zastko, PhD.

  Head of department, Vedúci katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Associate Professors

  doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.

  Professor, Associate Professor

  Special assistants

  MUDr. Jaromír Tupý PhD.

  Professor, Special assistant

  Lecturers

  Mgr. Iveta Čučvarová

  External collaborator, FHV_USER_JOB_ORDER_LEKTOR

  RNDr. Katarína Ondrášiková

  External collaborator, FHV_USER_JOB_ORDER_LEKTOR

  Mgr. Miriam Tupá

  Professor, FHV_USER_JOB_ORDER_LEKTOR

  Assistants

  Non-teaching staffs

  Stanislava Kanderová

  Department administration, Referentka a sekretárka katedy ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Non-teaching staff

  Unclassified employees

  MUDr. Adrian Kališ PhD.

  Zástupca vedúcej katedry