Head of department

  RNDr. Lucián Zastko, PhD.

  Head of department, Prodekan pre projektovú činnosť, Special assistant

  Associate Professors

  doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.

  Professor, Associate Professor

  Special assistants

  MUDr. Jaromír Tupý PhD.

  Professor, Special assistant

  Lecturers

  Mgr. Iveta Čučvarová

  External collaborator, Lecturer

  Assistants

  Non-teaching staffs

  Stanislava Kanderová

  Department administration, Referentka a sekretárka katedy ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Non-teaching staff

  Unclassified employees

  MUDr. Adrian Kališ PhD.

  Zástupca vedúcej katedry