Head of department

  RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA

  Head of department, Vedúca katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Associate Professors

  doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.

  Professor, Associate Professor

  Assistants

  Non-teaching staffs

  Stanislava Kanderová

  Department administration, Referentka a sekretárka katedy ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Non-teaching staff

  Unclassified employees

  MUDr. Adrian Kališ PhD.

  Zástupca vedúcej katedry