Head of department

  PhDr. Marcela Ižová PhD.

  Head of department, Vedúca katedry ošetrovateľstva

  Secretary of the department

  PhDr. Katarína Zrubáková PhD.

  Secretary of the department, Tajomníčka katedry ošetrovateľstva, Special assistant

  Associate Professors

  Special assistants

  PhDr. Jozef Babečka, PhD.

  Prodekan pre vedu a výskum, Special assistant

  MUDr. PhD. Mária Gadušová

  External collaborator, Special assistant

  PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH

  Professor, Special assistant

  PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH

  Professor, Prorektorka pre vzdelávanie, Special assistant

  PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.

  External collaborator, Special assistant

  Lecturers

  Mgr. Jana Moravčíková

  External collaborator, FHV_USER_JOB_ORDER_LEKTOR

  Assistants

  Non-teaching staffs

  Stanislava Kanderová

  Department administration, Referentka a sekretárka katedy ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Non-teaching staff

  Unclassified employees