Head of department

  PhDr. Marcela Ižová PhD.

  Head of department, Vedúca katedry ošetrovateľstva, Special assistant

  Secretary of the department

  PhDr. Katarína Zrubáková PhD.

  Secretary of the department, Vysokoškolská učiteľka, Associate Professor

  Associate Professors

  doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.

  Vice Dean, Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Associate Professor

  Special assistants

  MUDr. PhD. Mária Gadušová

  External collaborator, Special assistant

  PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH

  Professor, Special assistant

  PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH

  Professor, Prorektorka pre vzdelávanie, Special assistant

  Assistants

  Non-teaching staffs

  Stanislava Kanderová

  Department administration, Referentka a sekretárka katedy ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Non-teaching staff

  Unclassified employees