email: sekretariat.fz@ku.sk       

  phone: +421 44 430 4317 ,  0918 722 196

  Mgr. Dana Kaščáková

  Sekretariát dekana, Referentka a sekretárka katedry rádiologickej techniky a verejného zdravotníctva, Non-teaching staff

  Study department:

  email: studijne.fz@ku.sk

  Ing. Jana Pudišová

  Head of study department, Referentka pre štúdijný odbor ošetrovateľstvo

  Mária Šidová

  Referentka pre štúdijný odbor fyzioterapia, rádiologická technika, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, urgentná zdravotná starostlivosť, verejné zdravotníctvo