RUŽOMBEROK (14. apríla 2009) – Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) sa v dňoch 22. – 24. apríla uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom Cirkvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii. Počas dvoch prednáškových dní prednesie svoje referáty vyše 60 historikov z Českej republiky a Slovenska. Ohlásili to organizátori konferencie, ktorej cieľom je zhodnotiť stav výskumu moderných cirkevných dejín v ich širšom chápaní v období rokov 1848-2000 na území Slovenska a českých zemí.
„Cirkevné dejiny tvoria neoddeliteľnú súčasť národných historiografií, preto aj v druhej polovici 20. stor. zdieľali všetky ich osudy,“ povedal prof. Pavel Marek, jeden z organizátorov. Ako ďalej dodal: „Výsledkom toho je množstvo deficitov a dlhov, ktoré stoja pred súčasnou historickou obcou jednak ako úloha, no zároveň aj ako výzva k náprave tohto stavu.“

Organizátori počítajú s tým, že konferencia obsiahne celú šírku cirkevných dejín. A to nie len tematicky, ale aj v zmysle zachytenia všetkých kresťanských cirkví. „Cirkevné dejiny nie sú záležitosťou iba jednej cirkvi, akokoľvek v tej ktorej spoločnosti dominuje. Preto je potrebné, aby plastický a pravdivý historický obraz vznikal v spolupráci všetkých cirkevných spoločenstiev v duchu ekumenizmu,“ dodal na záver hovorca konferencie Ján Mačala.

Podujatie pripravuje Katedra histórie Filozofickej fakulty KU v spolupráci s Katedrou histórie FF Univerzity Palackého v Olomouci a Centrom pro studium demokracie a kultury v Brne. Záštitu nad konferenciou prevzali bývalý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč a Jan Kasal, prvý podpredseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky.


Kontakt pre médiá:
Ján Mačala, hovorca konferencie
tel: +421 905 652 090, e-mail: konferencia.ruzomberok@gmail.com

PDFProgram konferencie Cirkvi 19. a 20. storočia v českej a slovenskej historiografii.

banner photogallerybanner virtual guidebanner new uni librarylogo net fuce