doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra cudzích jazykov

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 307
  Telefón: +421911522643
  Email: fabiano.gritti@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  14:00 - 15:00

  ORCIDAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  Zamestnanie/funkcia

  Inštitúcia

  Časové vymedzenie

  docent

  Katedra cudzích jazykov - Paed KU

  20.9.2021 – trvá

  docent

  KRom FF UKF

  01.02.2015 – trvá

  odborný asistent    

   

  KRom FF UKF

  01.10.2013 – 31.1.2015

  01.09.1999 – 30.06.2007

  Lektor, externý učiteľ externého štúdia

  KRom FF UKF

  01.09.2009 – 30.06.2013

  Lektor, externý učiteľ

   

  Katedra katechetiky a pedagogiky (RKCMBF UK)

  01.09.2011 – 30.06.2012

  01.09.2000 – 30.06.2001

  01.09.1999 – 30.06.2000