Efekt kalykulínu a na formovanie γH2AX/53BP1 fokusov a apoptózu v ľudských lymfocytoch pupočníkovej krvi : Calyculin A Effect on γH2AX/53BP1 Focus Formation and Apoptosis in Human Umbilical Cord Blood Lymphocytes

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0903-8