Vybrané kapitoly z fyziológie pre nelekárske vedy

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MUDr. Mgr. Ján Hruška PhD., MHA, MPH, MUDr. PhD. Mária Gadušová, prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:3. aktual. vyd. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0432-3