Časopis Zdravotnícke štúdie je vedecko - odborný recenzovaný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti zdravotníckych lekárskych i nelekárskych odborov. Časopis vychádza dvakrát ročne. Uverejňuje pôvodné vedecké práce, prehľadové odborné práce, referáty a recenzie odbornej literatúry, ktoré sa vyznačujú aktuálnosťou a obsahovou relevantnosťou. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a je zaradený do citačnej databázy CiBaMed.

Vydavateľ:

VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Redakcia:

Edičné stredisko Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Nám. Andreja Hlinku 48

Ružomberok  034 01  

jan.svorad@ku.sk

+421 44 430 43 17

Autori článkov Zdravotníckych štúdií