Rozhodnutie dekana o prechode na kombinovanú metódu štúdia na FZ KU

Rozhodnutie dekana o prechode na kombinovanú metódu štúdia na FZ KU

Kombinovaná metóda štúdia na FZ od 20.9.2021
Výučba v 37. týždni a školenie BOZP a PO

Výučba v 37. týždni a školenie BOZP a PO

Výučba pri príležitosti návštevy pápeža a školenie BOZP a PO 16. a 17.9.2021
Školenie BOZP pre UVN SNP Ružomberok - FN, učebňa č. 102

Školenie BOZP pre UVN SNP Ružomberok - FN, učebňa č. 102

16. a 17.9.2021, osobná účasť študentov je nevyhnutná.
Doktorandské štúdium časový harmonogramu zápisu 2021/22

Doktorandské štúdium časový harmonogramu zápisu 2021/22

Doktorandské štúdium časový harmonogramu
Zápis študentov 2021/2022 - usmernenie

Zápis študentov 2021/2022 - usmernenie

Časový harmonogram zápisov
Časový harmonogram zápisov študentov FZ KU 2021/2022

Časový harmonogram zápisov študentov FZ KU 2021/2022

Časový harmonogram zápisov študentov denná a externá forma