Doplňujúce voľby do AS KU - študentská časť (zrušené)

  Doplňujúce voľby do AS KU - študentská časť (zrušené)

  10. november 2021
  Rozhodnutie dekana o prechode na dištančnú metódu štúdia

  Rozhodnutie dekana o prechode na dištančnú metódu štúdia

  s účinnosťou od 19.10.2021 do odvolania
  Rozhodnutie dekana v súvislosti s nariadením ÚVN SNP FN o vstupe študentov na klinické pracoviská areálu nemocnice.

  Rozhodnutie dekana v súvislosti s nariadením ÚVN SNP FN o vstupe študentov na klinické pracoviská areálu nemocnice.

  Rozhodnutie dekana FZ KU č.3/2021 v nadväznosti na súčasnú epidemiologickú situáciu.
  Náhradný termín školenia BOZP a PO pre UVN SNP Ružomberok – FN

  Náhradný termín školenia BOZP a PO pre UVN SNP Ružomberok – FN

  Učebňa 102, 30.9.2021, BOZP a PO
  Rozhodnutie dekana o prechode na kombinovanú metódu štúdia na FZ KU

  Rozhodnutie dekana o prechode na kombinovanú metódu štúdia na FZ KU

  Kombinovaná metóda štúdia na FZ od 20.9.2021
  Výučba v 37. týždni a školenie BOZP a PO

  Výučba v 37. týždni a školenie BOZP a PO

  Výučba pri príležitosti návštevy pápeža a školenie BOZP a PO 16. a 17.9.2021
  Školenie BOZP pre UVN SNP Ružomberok - FN, učebňa č. 102

  Školenie BOZP pre UVN SNP Ružomberok - FN, učebňa č. 102

  16. a 17.9.2021, osobná účasť študentov je nevyhnutná.
  Doktorandské štúdium časový harmonogramu zápisu 2021/22

  Doktorandské štúdium časový harmonogramu zápisu 2021/22

  Doktorandské štúdium časový harmonogramu
  Zápis študentov 2021/2022 - usmernenie

  Zápis študentov 2021/2022 - usmernenie

  Časový harmonogram zápisov
  Časový harmonogram zápisov študentov FZ KU 2021/2022

  Časový harmonogram zápisov študentov FZ KU 2021/2022

  Časový harmonogram zápisov študentov denná a externá forma