Bakalárske študijné programy

denná forma

  • Fyzioterapia
  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • Ošetrovateľstvo
  • Rádiologická technika
  • Urgentná zdravotná starostlivosť
  • Verejné zdravotníctvo

externá forma

  • Ošetrovateľstvo

Magistreské študijné programy

denná forma

  • Fyzioterapia

Doktorandské študijné programy

denná forma

  • Fyzioterapia

 

Viac informácií o štúdiu v brožúre (viď. obsah na konci brožúry).