Úspechy a ocenenia študentov FZ KU

  Významné úspechy a domáce a zahraničné ocenenia študentov Fakulty Zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Úspechy a ocenenia študentov FZ KU

  Študenti Fakulty zdravotníctva KU dosahujú úspechy na národných aj medzinárodných podujatiach. V celoslovenskom kole ŠVOČ v roku 2010 obsadili študentky Dagmar Homolová a Katarína Hruštíková 2. miesto.519 Študenti bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť Michal Bojnický, Imrich Horňák a Ján Kováč obsadili 4. miesto v súťaži Až na dno v Skryje (Česká republika) konanej v roku 2012.520 V roku 2013 sa študenti Fakulty zdravotníctva KU zúčastnili viacerých súťaží konaných na národnej a medzinárodnej úrovni. Vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa konala súťaž posádok Rýchlej lekárskej pomoci (RLP), Rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP) a študentov pri riešení hromadných nešťastí, ktorej sa zúčastnili ôsmi študenti (Michal Bojnický, Imrich Horňák, Lucia Dufalová, Mária Hricová, Ján Kováč, Dominik Števaňák, Ivan Fallat, Ján Gál) a umiestnili sa na 1., 2., 4. a 8. mieste. Študenti bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť Michal Bojnický, Imrich Horňák a Ján Kováč obsadili 1. miesto v súťažiach v Českej republike: Den první pomoci v Ostrave, Záchranáři v Rokytniciach a Až na dno v Skryje. Michal Bojnický a Ján Kováč sa zúčastnili aj súťaže Inter vitam et exitum v Pardubiciach (Česká republika), kde obsadili 3. miesto. Veľký mediálny ohlas malo medzinárodné cvičenie s názvom Letisko 2013, ktoré sa konalo v dňoch 18. – 20. novembra 2013. Cvičenie bolo venované nácviku záchranných akcií pri hromadnom nešťastí, ktorého účastníkmi boli aj študenti tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť.521 V roku 2014 sa budúci záchranári zúčastnili viacerých súťaží študentov v Českej republike aj Slovenskej republike. Získali Plzeňský pohár záchranářů, zvíťazili na Rescue Academy Orava 2014, ako aj v súťaži posádok RLP, RZP a študentov pri riešení hromadných nešťastí konanej na Lešti. Zuzana Haričová dosiahla športový úspech na Akademických majstrovstvách SR v disciplíne šerm – kord, kde obsadila 3. miesto.522 Na podujatí Spolupráca – komunikácia – zodpovednosť Lešť 2014 v konkurencii 30 družstiev získali študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti vynikajúce 1. a 2. miesto v kategórii posádok bez lekára a zároveň v absolútnom poradí medzi študentmi a profesionálnymi záchranármi z praxe získali tiež 1. a 2. miesto. Fakultu zdravotníctva KU úspešne reprezentovali tri posádky, a to: Imrich Horňák a Stano Bodnár, Terézia Jankurová a Ján Živčák, Mária Bernathová a Tomáš Kula.

   

  Víťazné umiestnenia študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti pokračovali aj v roku 2015. Študenti Romana Polčíková a Martin Tichý obsadili 1. miesto na V. ročníku medzinárodnej súťaže profesionálnych aj študentských záchranárskych posádok Lešť 2015. Patrícia Jacková a Gabriel Kolek skončili na 2. mieste, Veronika Vardžíková a Ján Stefaňák na 8. mieste. Na medzinárodnej súťaži študentov odboru zdravotnícky záchranár a urgentná zdravotná starostlivosť Den první pomoci 2015 v Ostrave (ČR) sa umiestnili Patrícia Jacková, Gabriel Kolek a Martin Porada na 4. mieste. Medzi ďalšie úspechy patrí 2. miesto Daniela Buliaka a 3. miesto Petra Nemčíka na Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii v Nowom Targu (PL).524 Medzi medzinárodné úspechy študentov v roku 2016 patrí víťazné umiestnenie Martina Tichého, Nikoly Kasperkevičovej, Romany Polčíkovej a Jána Štefaňáka na záchranárskom cvičení spojenom so súťažou profesionálnych a laických posádok. Študenti sa umiestnili v kategórii „profi“ na 1. mieste a získali tak Putovný pohár Rescue 2016.525 Na celoslovenskej úrovni nás potešilo 2. miesto študentky ošetrovateľstva Dominiky Švantnerovej v súťaži Florence roka 2016

  Účasť na VII. ročníku medzinárodnej súťaže záchranárskych posádok Lešť 2017 bola spojená s 1. miestom Moniky Laukovej a Veroniky Tabačkovej, 2. miestom Ivany Kubáňovej a Jozefa Bendžalu a 3. miestom Adriany Hurtukovej a Petra Veselovského.527 Celoslovenská súťaž Florence roka 2017 bola v znamení víťazstva študentky ošetrovateľstva Kataríny Koristekovej.528 Budúci záchranári úspešne reprezentovali KU na záchranárskom cvičení spojenom so súťažou Rozkoš Rescue 2018 neďaleko Českej Skalice (ČR) pri vodnej nádrži Rozkoš. Posádka v zložení Klaudia Kraváková, Zdenka Kovalčíková, Martin Mičo a Marek Ištok nadviazala na úspechy posádok Fakulty zdravotníctva KU z posledných ročníkov a obhájila 1. miesto v študentskej kategórii. V kategórii „profi“ (okrem študentov súťažili aj družstvá profesionálnych záchranárov) z 37 posádok skončili zástupcovia fakulty na nádhernom 6. mieste.

  Študentky Veronika Kubicová a Lenka Gunišová obsadili 3. miesto na medzinárodnej súťaži Poučme sa z minulosti – Lešť 2018. V tejto súťaži sa medzi profesionálmi na 1. mieste v absolútnom poradí umiestnila absolventka Fakulty zdravotníctva KU Ivana Kubáňová. Študentka odboru urgentná zdravotná starostlivosť Veronika Kubicová bola jednou z 10 laureátov medailí cti Sophusa Falcka, ktorú získala spolu s posádkou Záchrannej zdravotnej služby Falck, kde bola na odbornej praxi. Uvedená posádka spolu s našou študentkou ako náhodní svedkovia vytiahli z plameňov rodinného domu manželský pár a ich najcennejšie veci do príchodu posádky hasičského a záchranného zboru. Medaila cti Sophusa Falcka sa udeľuje od roku 1957 za výnimočné činy pri záchrane ľudského života či majetku. Každoročne býva udelených len 10 medailí na svete. Na celoslovenskej súťaži Florence roka 2018 opäť zvíťazila študentka Fakulty zdravotníctva KU Simona Trnovcová.530 Už tradičné úspechy študentov – budúcich záchranárov pokračovali aj v roku 2019. Na medzinárodnej súťaži RZP Poučme sa z minulosti – Lešť 2019 sa z celkom 40 posádok RZP umiestnili na 1. mieste Veronika Kubicová a Filip Žáčik, na 2. mieste Aneta Hasáliková, Andrea Šangalová, Natália Ondríková a na 4. mieste Terézia Bosíková, Dominika Boncová a Patrik Greš. Na medzinárodnej súťaži pre študentov ošetrovateľstva MedGames 2019 Fakultu zdravotníctva KU reprezentovali Dominika Kapuscinská, Daniela Klepáčová, Jana Janiczeková a Natália Peňáková. Na celoslovenskej súťaži o najlepšiu budúcu sestru – študentku Florence roka 2019 Fakultu zdravotníctva KU reprezentovala Jana Janiczeková. Celoslovenské kolo ŠVOČ v nelekárskych zdravotníckych odboroch sa konalo v apríli 2019 na Fakulte zdravotníctva KU za účasti 20 študentov zo siedmich univerzít Slovenska, v rámci ktorého 2. miesto v sekcii ošetrovateľstvo obsadila Barbora Tretinová.