Časopis Zdravotnícke štúdie je vedecko - odborný recenzovaný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti zdravotníckych lekárskych i nelekárskych odborov. Časopis vychádza dvakrát ročne. Uverejňuje pôvodné vedecké práce, prehľadové odborné práce, referáty a recenzie odbornej literatúry, ktoré sa vyznačujú aktuálnosťou a obsahovou relevantnosťou. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a je zaradený do citačnej databázy CiBaMed, CEEOL, EBSCO a členstvo v Crossref.

  Vydavateľ:

  VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Redakcia:

  Edičné stredisko Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Nám. Andreja Hlinku 48

  Ružomberok  034 01  

  jan.svorad@ku.sk

  +421 44 430 43 17

  Autori článkov Zdravotníckych štúdií