Voľné pracovné miesto - referent/referentka projektovej činnosti

  FF KU ponúka voľné pracovné miesto v pozícii "referent/referentka projektovej činnosti" v rámci oddelenia pre zahraničné vzťahy a rozvoj

  • náplň práce: riadenie vybraných projektov (stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordinácia členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentácia výsledkov), príprava vybraných projektov, administratívna a účtovná činnosť spätá s vybranými projektami, monitorovanie projektových ponúk relevantných pre FF KU, komunikácia s projektovými partnermi a poskytovateľmi
  • dátum možného nástupu na voľné pracovné miesto: 1. september 2024, prípadne podľa dohody
  • forma pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu: pracovný pomer na určitú dobu (s perspektívou na dobu neručitú), v závislosti od dohody plný alebo čiastočný pracovný úväzok
  • miesto výkonu práce a pracovný čas: FF KU 7:00 - 15:00, možnosť úprav (zmena pracovnej doby, pružný pracovný čas) v rámci Pracovného poriadku KU
  • pracovné miesto vhodné pre absolventa: áno
  • predpokladané mzdové ohodnotenie: od 1076,-€ brutto v prípade práce na plný úväzok (minimálna základná zložka mzdy podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. a podľa zaradenia do katalógu pracovných činností podľa Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z.)
  • požadovaný stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • prax: skúsenosti s projektovým manažmentom, účtovníctvom alebo administratívou
  • požadované vedomosti a zručnosti:
   • cudzí jazyk: angličtina minimálne B1
   • počítačové zručnosti: Microsoft Word, Excel - pokročilá; zdieľané online dokumenty – základná
   • všeobecné spôsobilosti: znalosť vysokoškolského prostredia – pokročilá; finančná a ekonomická gramotnosť  – základná; kultivovaný písomný prejav; komunikačné a orientačné schopnosti; organizovanie a plánovanie práce
  •  osobnostné predpoklady: analytické myslenie, praktické uvažovanie, flexibilita, iniciatívnosť, precíznosť, samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť

   

  Uchádzači o obsadenie voľného pracovného miesta zašlú fakulte nasledovné dokumenty:

  - žiadosť o prijatie do zamestnania,

  - štruktúrovaný profesijný životopis,

  - kópia dokladu o vzdelaní (diplom vysokoškolského vzdelania druhého stupňa),

  - súhlas so spracovaním osobných údajov (príklad tlačiva na tomto mieste).

   

  Tieto dokumenty sa posielajú

  • buď listinnou formou na adresu fakulty:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Filozofická fakulta
  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok
  Slovenská republika

  + na obálku uviesť "VPM - referent projektovej činnosti"

  • alebo elektronicky (emailom) na personalne.ff@ku.sk a do predmetu správy uviesť "VPM - referent projektovej činnosti".

   

  Vybraní uchádzači budú následne kontaktovaní zamestnávateľom a pozvaní na osobný pohovor.