Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0954-0
  Humor ako osobnostná charakteristika

  Humor chápeme ako osobnostnú charakteristiku, v rámci ktorej sa medzi sebou jedinci odlišujú. V každodennom živote sa medzi sebou líšime v používaní štýlov humoru, tiež sa líšime v tom, ako reagujeme na zosmiešňovanie a vysmievanie, no rovnako i v tom, či používame aj humor, ktorý vychádza z morálky. V tejto monografii sa zameriavame na štyri štýly humoru (afiliatívny, sebaposilňujúci, agresívny a sebaponižujúci) podľa Martina a kol. (2003). Ďalej sa venujeme trom osobnostným dispozíciám týkajúcim sa zosmiešňovania a vysmievania (gelotofóbia, gelotofília a katagelasticizmus) podľa Rucha a Proyera (2009a). Zameriavame sa aj na dva morálne dobré osobnostné charakteristiky týkajúce sa humoru (benevolentný a korektívny humor) podľa Rucha (2012). Ide o osobnostné konštrukty, ktorým sa v psychológii humoru za ostatné dve dekády venovala najväčšia pozornosť. Spomínaným osobnostným charakteristikám týkajúcim sa humoru sa venujeme prostredníctvom prehľadu výsledkov výskumov uskutočnených po celom svete, ale aj na Slovensku. Monografia je zároveň aj sumárom výsledkov výskumov, ktoré sme od roku 2011 na Slovensku uskutočnili použitím dotazníkov HSQ-32, GELOPH <15>, PhoPhiKat-45 a BenCor.