Štatistická inferencia pre psychológov. Zbierka úloh

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0954-0
  Štatistická inferencia pre psychológov. Zbierka úloh

  Cieľom vysokoškolských skrípt je priblížiť štatistickú inferenciu spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre študentov psychológie na bakalárskom stupni štúdia. Štatistická inferencia zahŕňa štatistické testy týkajúce sa testovania súborov podľa nominálnej, ordinálnej a kardinálnej premennej. Pomocou riešenia konkrétnych príkladov sú vysvetlené základné štatistické testy. Hlavným cieľom je jednoduchosť a zrozumiteľnosť, vďaka čomu predpokladáme, že si študenti osvoja základy štatistickej inferencie. Po osvojení si základov je možné siahnuť po náročnejších a komplexnejších štatistických publikáciách obsahujúcich aj množstvo podrobností a detailov. Časťou skrípt je aj zbierka úloh pozostávajúca zo 195 úloh zameraných na precvičenie jednotlivých štatistických postupov.