Vybrané diagnostické postupy pri zisťovaní závislosti od internetu

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0964-9
  Vybrané diagnostické postupy pri zisťovaní závislosti od internetu

  V predloženom texte predstavujeme širší pohlaď na diagnostiku online závislostí a aj fenoménov, ktoré sú s týmto pojmom spojené. Aj keď ide o pomerne novú problematiku, za viac ako 20 rokov vzniklo veľké množstvo diagnostických postupov, špeciálnych testov a škál, ktoré sa snažia zachytiť a kvantifikovať fenomén závislosti od internetu. Tento text má ambíciu predstaviť vybrané diagnostické postupy, ponúknuť slovenské znenie konkrétnych testov a aj ich kritické zhodnotenie. Text je určený najmä pre študentov psychológie, medicíny – najmä psychiatrie a celkovo pre pomáhajúce odbory. Môže byť použitý ako skriptum, s ktorým môže vyučujúci pracovať na rôznych predmetoch. Napríklad na hodinách diagnostiky detí a mládeže alebo diagnostiky dospelých, psychoterapie, či poradenskej psychológie, ale aj na aplikovanej sociálnej psychológii. Tak isto po ňom môžu siahnuť výskumníci v sociálnych vedách, ktorí skúmajú fenomén nadmerného používania internetu, respektíve závislosti od internetu.